Λεπίδια

Λεπίδια είναι τα βράκτια (φύλλα) στη βάση κάθε ανθίδιου των αγρωστωδών (οικογένεια Gramineae). Είναι ζεύγος βρακτίων και συνήθως δεν έχουν την ίδια μορφή, διευκολύνοντας την αναγνώριση γενών και ειδών της οικογένειας.    

Λέπια

Μικρά, σκληρά εξαρτήματα (σαν μικρά φύλλα) συνήθως πιεσμένα λίγο-πολύ πάνω στο βλαστό (που συνήθως έχουν διάταξη όπως τα λέπια των ψαριών) και έχουν συνήθως προστατευτικό ρόλο.