Οικογένεια Geraniaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Geraniaceae περιλαμβάνει συνήθως ποώδη φυτά. Τα φύλλα είναι ποικιλόμορφα, εναλλασσόμενα που πολλές φέρουν αδενώδεις τρίχες. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα (με εξαίρεση το γένος Pelargonium), αρρενοθήλεα. Ο γενικός ανθικός τύπος είναι Κ5Σ5Α5+5Γ(5). Ο καρπός είναι σύνθετος, από 5 μονόσπερμα, ραμφοειδή καρπίδια, που αποχωρίζονται, μετά την ωρίμανση του καρπού, από τον παραμένοντα μεσαίο…

Οικογένεια Grossulariaceae

Γενικά χαρακτηριστικά H οικογένεια Grossulariaceae περιλαμβάνει φυλλοβόλους ή σπάνια αειθαλείς θάμνους. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, έμμισχα και έλλοβα. Τα άνθη είναι συνήθως αρρενοθήλεα σε ταξιανθίες βότρεις. Τα σέπαλα, τα πέταλα και οι στήμονες είναι 4-5, ενώ η ωοθήκη αποτελείται από δύο καρπόφυλλα και είναι υποφυής, με πολυάριθμες σπερμοβλάστες. Ο καρπός είναι ράγα. Η οικογένεια αντιπροσωπεύεται…

Οικογένεια Hippocastanaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Hippocastanaceae περιλαμβάνει φυλλοβόλα δένδρα. Τα φύλλα είναι αντίθετα, παλαμοειδώς σύνθετα με 4-9 φυλλάρια. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα ή μονογενή, ελαφρώς ζυγόμορφα με 5 σέπαλα, 4 ή 5 πέταλα και 5-9 στήμονες. Το γυναίκειο αποτελείται από 3 καρπόφυλλα, η ωοθήκη είναι τρίχωρη με δυο σπερμοβλάστες σε κάθε χώρο. Ο καρπός είναι ακανθώδης…