Οικογένεια Salicaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Salicaceae περιλαμβάνει δίοικα ή μόνοικα, φυλλοβόλα δέντρα και θάμνους. Τα φύλλα είναι κατ’εναλλαγή και σπάνια αντίθετα με παράφυλλα που συνήθως είναι εύπτωτα. Οι καρποί είναι πολυάριθμοι και φέρουν μεγάλες τρίχες, που διευκολύνουν τη μεταφορά των καρπών με τον άνεμο. Στην Ελλάδα η οικογένεια αντιπροσωπεύεται από τα γένη Populus (λεύκες) και Salix…

Οικογένεια Santalaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Santalaceae περιλαμβάνει ποώδη και ξυλώδη φυτά, που μπορεί να είναι χλωροφυλλούχα ή και ημιπαράσιτα ή παράσιτα. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, απλά. Τα άνθη είναι αφανή, ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα ή μονογενή, 3-6μερή που βγαίνουν μοναχικά ή σε βότρεις ή σε φόβες. Το γυναίκειο αποτελείται από 3-6 καρπόφυλλα. Ο καρπός είναι κάρυο ή δρύπη.…

Οικογένεια Saxifragaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Saxifragaceae περιλαμβάνει κυρίως πολυετή ποώδη φυτά, μερικές φορές παχύφυτα. Τα άνθη είναι συνήθως αρρενοθήλεα, 5μερή και ακτινόμορφα. Η ωοθήκη είναι δίχωρη, με δύο καρπόφυλλα. Ο καρπός είναι κάψα. Στην Ελλάδα η οικογένεια αντιπροσωπεύεται από 2 γένη, και μερικά από τα είδη της χρησιμοποιούνται ως καλλωπιστικά.   Τα είδη της οικογένειας Chrysosplenium…

Οικογένεια Scrophulariaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Scrophulariaceae περιλαμβάνει ποώδη φυτά. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα. Τα άνθη είναι σχεδόν ακτινόμορφα έως και ζυγόμορφα, αρρενοθήλεα. Είναι 5μερή, με 4 ή 5 στήμονες, και με επιφυή ωοθήκη. Ο καρπός συνήθως είναι κάψα. Από την οικογένεια αυτή γνωστός είναι ο φλόμος. Τα είδη της οικογένειας Limosella aquatica L. Scrophularia aestivalis Griseb.…