Οικοσύστημα

Οικοσύστημα είναι ένα δυναμικό σύμπλεγμα κοινοτήτων φυτών, ζώων και μικροοργανισμών και του αβιοτικού περιβάλλοντος τα οποία αλληλεπιδρούν δημιουργώντας μια ενιαία και λειτουργική μονάδα.    

Βιοποικιλότητα

Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλομορφία που υπάρχει μεταξύ των ζώντων οργανισμών, αλλά και των οικοσυστημάτων (χερσαίων, θαλάσσιων, υγροτοπικών κλπ.) των οποίων αποτελούν μέρος. Ο συγκεκριμένος όρος περιλαμβάνει την ποικιλότητα που υπάρχει μεταξύ ενός είδους (ενδοειδική), μεταξύ ειδών (δια-ειδική) και μεταξύ οικοσυστημάτων.