Είδη με προσωπικότητα

 

Τα φρύγανα

Τα φρύγανα είναι χαμηλοί θάμνοι που συνήθως αλλάζουν τα φύλλα τους την άνοιξη (καλοκαιρινά φύλλα) και το φθινόπωρο (χειμωνιάτικα φύλλα), έχουν πολύ τρίχωμα, αγκάθια, και μυρίζουν έντονα λόγω των αιθέριων ελαίων τους. Έχουν πολύ μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, στην ξηρασία και στην υπερβόσκηση. Τα περισσότερα από αυτά είναι γνωστά για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες, καθώς χρησιμοποιούνται στην πρακτική ιατρική από την αρχαιότητα.

Τα φρυγανολίβαδα

Τα “φρυγανολίβαδα” είναι χαρακτηριστικός τύπος βλάστησης των μεσογειακών οικοσυστημάτων και θεωρείται ότι είναι συνήθως αποτέλεσμα υποβάθμισης προϋπάρχουσας βλάστησης, μακκίας (θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων) και δάσους. Αναπτύσσεται κυρίως σε φτωχά και βραχώδη ασβεστολιθικά και πυριτικά εδάφη ή σε εκτάσεις που έχουν επανειλημμένα καεί από πυρκαγιές.

Τα είδη

Τα πιο γνωστά φρύγανα είναι: το θυμάρι (Thymbra capitata, Thymus sp.), η λαδανιά (Cistus creticus, Cistus salviifolius), το φασκόμηλο (Salvia triloba), η αστοιβίδα (Sarcopoterium spinosum), η ασφάκα (Phlomis fruticosa) κτλ.

 

Το Phlomis fruticosa είναι ένα από τα πιο τυπικά φρύγανα

 

Άρθρα – Πληροφορίες

Phitos, D., Strid Α., Snogerup S. & Greuter W. 1995. The Red Data Book of Rare and Threatened Plants of Greece. WWF.

Strid, A. & Tan, K. (eds.) 1997. Flora Hellenica vol. 1. Patra.

www.parnitha-np.gr [Πρόσβαση 2/6/2015]

 

Κείμενο 

Μαρία Ρούσσου, Δασοπόνος