Ιστορία βλάστησης

Πως βρέθηκε

Για να βρεθεί η μορφή του άνθους που είχε το πρώτο, ή ένα από τα πρώτα είδη που είχαν άνθος, έγινε σύγκριση των ανθέων 792 ειδών που ανήκουν σε 372 οικογένειες. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι συγγένειες των παραπάνω ειδών, το γενεαλογικό τους δένδρο και έγινε προσπάθεια «ανακατασκευής» του κοινού πρόγονου όλων αυτών των ειδών. Στην έρευνα συμμετείχαν επιστήμονες από όλο τον κόσμο και δημοσιεύτηκε το 2017.

 

Το άνθος και η πιθανή εξέλιξη των άλλων ανθοφόρων ειδών

 

Πως ήταν το λουλούδι

Από τα αποτελέσματα που βρέθηκαν, φαίνεται ότι το λουλούδι ήταν συμμετρικό (ακτινόμορφο), με δυο ή παραπάνω κύκλους από 3 τέπαλα (περιγόνιο). Το λουλούδι ήταν αρρενοθήλεο (δηλαδή ερμαφρόδιτο) και είχε πιθανότατα πάνω από 6 στήμονες – μάλλον 12, από 6 στήμονες σε δυο κύκλους (αρσενικά μέρη του άνθους) και πάνω από 5 καρπόφυλλα (θηλυκό μέρος του άνθους) σε σπειροειδή διάταξη.

 

Πιθανότατα έτσι ήταν το πρώτο άνθος στη γη

 

Το αποτέλεσμα

Εκτός από τη μορφή του άνθους, οι ερευνητές αναφέρουν και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν την εξέλιξη των ειδών. Το είδος αυτό, του οποίου το άνθος ανακατασκεύασαν, φαίνεται ότι υπήρχε στη γη πριν 140 έως 250 εκατομμύρια χρόνια, περίοδο για την οποία δεν υπάρχει κανένα σημάδι ύπαρξης ανθοφόρων ειδών (το παλαιότερο απολίθωμα άνθους είναι το πολύ 130 εκατομμυρίων ετών). Μάλιστα το είδος αυτό, αποτελεί το είδος από το οποίο προέρχεται το σύνολο των ανθοφόρων φυτών που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο, ενώ είναι άγνωστο αν υπήρχαν και άλλα ανθοφόρα είδη που δεν εξελίχθηκαν και δεν δημιούργησαν νέα είδη φυτών. Όλα τα παραπάνω, όπως και ο τρόπος που ήταν σχηματισμένο το άνθος καθώς και το γενεαλογικό δέντρο των ανθοφόρων ειδών δημιουργούν νέα ερωτήματα και πιθανότατα να δημιουργήσουν νέες διαμάχες μεταξύ των επιστημόνων για την εξέλιξη των ανθοφόρων ειδών.

 

Άρθρα – Πληροφορίες

Sauquet Η., von Balthazar M., Magallón S., Doyle J.A., Endress P.K., Bailes E.J., Barroso de Morais E., Bull-Hereñu K., Carrive L., Chartier M., Chomicki G., Coiro M., Cornette R., El Ottra J.H.L., Epicoco C., Foster C.S.P., Jabbour F., Haevermans A., Haevermans Th., Hernández R., Little S.A., Löfstrand S., Luna J.A., Massoni J., Nadot S., Pamperl S., Prieu C., Reyes E., dos Santos P., Schoonderwoerd K.M., Sontag S., Soulebeau A., Staedler Y., Tschan G.F., Leung A. W.-S. & Schönenberger J. 2017. The ancestral flower of angiosperms and its early diversification. Nature Communication 8, art. number 16047, doi:10.1038/ncomms16047.

 

Κείμενο

Λίτσα Γκαβού, Δασοπόνος