Δάση (οξιάς) με Quercus frainetto (κωδ. 9280+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9280 Ονομασία Δάση (οξιάς) με Quercus frainetto – Quercus frainetto woods Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9280 περιλαμβάνει τα θερμόφιλα δάση οξιάς (Fagus sylvatica) με πολλά είδη των δρυοδασών. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9280 απαντάται σε υπερθαλάσσιο ύψος 650-1500 μ., σε όλες τις εκθέσεις, συχνότερα όμως…

Κυπαρισσοδάση (Acero-Cupression) (κωδ. 9290+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9290 Ονομασία Κυπαρισσοδάση (Acero-Cupression) – Cupressus forests (Acero-Cupression) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9290 περιλαμβάνει ορεινά που κυριαρχούνται από το Cupressus sempervirens. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9290 αποτελεί χαρακτηριστικό τύπο βλάστησης της Α. Μεσογείου και στην Ελλάδα (και σε ολόκληρη την Ευρώπη) τα φυσικά δάση περιορίζονται…

Θερμόφιλα δρυοδάση (κωδ. 924Α-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 924A Ονομασία Θερμόφιλα δρυοδάση Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 924A περιλαμβάνει δάση των ειδών Quercus pubescens subsp. pubescens, Carpinus orientalis, Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia. Αυτός ο τύπος οικοτόπου αντικαταστάθηκ σχεδόν εξολοκλήρου από τον τύπο οικοτόπου 91Μ0.   Γενική βιβλιογραφία Ντάφης Σ., Παπαστεργιάδου Ε., Λαζαρίδου…

Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση (κωδ. 925Α-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 925A Ονομασία Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα δάση Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 925A περιλαμβάνει μη αλλουβιακούς σχηματισμούς της μέσο- και άνω-Μεσογειακής ζώνης, όπου κυριαρχούν τα Ostrya carpinifolia, Carpinus orientalis, Acer spp., Fraxinus spp., Tilia spp. ή Celtis australis. Οικολογικές συνθήκες Ο…

Δάση μελικουκιάς (Celtis australis) (κωδ. 925Β-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 925B Ονομασία Δάση μελικουκιάς (Celtis australis) Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 925B περιλαμβάνει σχηματισμούς πλούσιους σε Celtis australis. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 925B εμφανίζεται σε υπόστρωμα ασβεστόλιθου, σε πλαγιές με κλίση 10-40%, ποικίλη έκθεση και υψόμετρο 730 – 850 m. Χλωριδική σύνθεση Τα…

Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba (κωδ. 92Α0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 92A0 Ονομασία Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba (κωδ. 92Α0+) – Salix alba and Populus alba galleries Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου «Στοές με Salix alba και Populus alba» (Salix alba and Populus alba galleries) (κωδικός 92Α0) περιλαμβάνει παραποτάμια δάση-στοές, στα οποία κυριαρχούν είδη ιτιάς και λεύκας. Δεν περιλαμβάνει άλλους τύπους παρόχθιων…

Δάση Platanus orientalis ή/και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) (κωδ. 92C0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 92C0 Ονομασία Δάση Platanus orientalis ή/και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) – Platanus orientalis and Liquidambar orientalis woods (Plantanion orientalis) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 92C0 περιλαμβάνει παραποτάμια δάση, με κυρίαρχο είδος το Platanus orientalis ή το Liquidambar orientalis. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 92C0 περιλαμβάνει δάση που…

Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες της Nerio-Tamaricetea και της Securinegion tinctoriae (κωδ. 92D0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 92D0 Ονομασία Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες της Nerio-Tamaricetea και της Securinegion tinctoriae – Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 92D0 αντιπροσωπεύει τις νότιες παρόχθιες στοές και πυκνοφυτείες από αλμυρίκια (Tamarix), πικροδάφνες (Nerium oleander), λυγαριές (Vitex agnus-castus) και παρόμοιους…

Δάση δρυός του Αιγαίου με Quercus brachyphylla (κωδ. 9310+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9310 Ονομασία Δάση δρυός του Αιγαίου με Quercus brachyphylla – Aegean Quercus brachyphylla forests Καθεστώς  Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9310 περιλαμβάνει τα δάση της Quercus pubescens στο νότιο Αιγαίο. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9310 εμφανίζεται σε ποικίλες εκθέσεις κυρίως βορειοδυτικές, δυτικές σε λίγες θέσεις. Εντοπίζονται…

Δάση ελιάς και χαρουπιάς (κωδ. 9320+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9320 Ονομασία Δάση ελιάς και χαρουπιάς – Olea and Ceratonia forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9320 περιλαμβάνει τα θερμό-Μεσογειακά δάση κυριαρχούμενα από τα δενδρώδη είδη Olea europaea ssp sylvestris, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Myrtus communis. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου απαντά σχεδόν πάντα σε ασβεστολιθικής προέλευσης…