Ραγοστρόβιλος

Ραγοστρόβιλος είναι ο καρπός των ειδών του γένους Juniperus που είναι στρόβιλος (όπως ο κώνος του κυπαρισσιού, το κυπαρισσόμηλο) και μοιάζει με ράγα.    

Ράγα

Ράγα είναι ο σαρκώδης αδιάρρηκτος καρπός, συνήθως πολύσπερμος (γνωστοί καρποί είναι η ράγα του σταφυλιού, η ντομάτα, το αγγούρι κλπ.)