Οικογένεια Aristolochiaceae

Γενικά χαρακτηριστικά H οικογένεια περιλαμβάνει ποώδη ή θαμνώδη φυτά, περιελισσόμενα, με φύλλα καρδιοειδή, ωοειδή ή νεφροειδή. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα, ακτινόμορφα ή ζυγόμορφα, με περιάνθιο απλό, από συμφυόμενα περιάνθια φύλλα, ή συχνά τριμερής. Ο καρπός είναι κάψα. Είδη της οικογένειας Στην οικογένεια διακρίνονται δυο γένη, το Aristolochia που χαρακτηρίζεται από τα σωληνοειδή άνθη και το…

Οικογένεια Asteraceae

Γενικά χαρακτηριστικά Στην οικογένεια Asteraceae (=Compositae, σύνθετα) περιλαμβάνονται κυρίως ποώδη είδη. Τα είδη αυτής της οικογένειας αναγνωρίζονται από την εμφάνιση των ανθέων σε ταξιανθίες κεφάλια (ψευδάνθια) με καλυκόμορφα περιβλήματα. Τα κεφάλια αποτελούνται από πολυάριθμα ανθίδια που είναι τοποθετημένα σε δισκοειδές υπόθεμα. Τα άνθη διακρίνονται στα επιχείλια και τα επιδίσκια. Η οικογένεια διακρίνεται σε δυο υποοικογένειες.…

Οικογένεια Berberidaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Berberidaceae περιλαμβάνει ποώδη και ξυλώδη φυτά. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα. Το γυναίκειο αποτελείται από μια επιφυή ωοθήκη, που εξελίσσεται σε καρπό ράγα.   Τα είδη της οικογένειας Berberis cretica L. Berberis vulgaris L. Berberis vulgaris L. subsp. vulgaris Bongardia chrysogonum (L.) Spach Gymnospermium peloponnesiacum (Phitos) Strid in Karl & Strid Leontice…

Οικογένεια Betulaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Betulaceae περιλαμβάνει δενδρώδη ή θαμνώδη, φυλλοβόλα και μόνοικα φυτα. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, έμμισχα, απλά, πριονωτά ή οδοντωτά ή ακόμα και ελαφρά λοβωτά. Τα άνθη είναι μονογενή, αφανή, χωρίς ή με απλό περιάνθιο. Τα θηλυκά έχουν υποφυή ωοθήκη με δυο καρπόφυλλα και δυο κρεμασμένες ανάτροπες σπερμοβλάστες. Τα αρσενικά έχουν συνήθως στήμονες…