Οικογένεια Grossulariaceae

Γενικά χαρακτηριστικά H οικογένεια Grossulariaceae περιλαμβάνει φυλλοβόλους ή σπάνια αειθαλείς θάμνους. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, έμμισχα και έλλοβα. Τα άνθη είναι συνήθως αρρενοθήλεα σε ταξιανθίες βότρεις. Τα σέπαλα, τα πέταλα και οι στήμονες είναι 4-5, ενώ η ωοθήκη αποτελείται από δύο καρπόφυλλα και είναι υποφυής, με πολυάριθμες σπερμοβλάστες. Ο καρπός είναι ράγα. Η οικογένεια αντιπροσωπεύεται…