Οικογένεια Juglandaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Juglandaceae περιλαμβάνει κυρίως δενδρώδη είδη. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, πτεροειδώς σύνθετα και περιττόληκτα. Τα άνθη είναι αφανή, μονογενή και ανεμογαμή. Τα αρσενικά είναι σε ταξιανθίες ίουλους, ενώ τα θηλυκά είναι μοναχικά ή ανά 2-3 μαζί στην κορυφή νεαρών κλαδίσκων. Η ωοθήκη είναι υποφυής, από 2 καρπόφυλλα με μια ορθότροπη σπερμοβλάστη. Ο…

Οικογένεια Lamiaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Lamiaceae (=Labiatae) περιλαμβάνει ημιθαμνώδη, φρυγανώδη και ποώδη είδη. Ο βλαστός των ειδών της οικογένειας έχει τετραγωνική διατομή και φέρει ελαιοφόρους αγωγούς. Τα φύλλα έχουν αντίθετη διάταξη, ενώ τα άνθη είναι ισχυρά ζυγόμορφα (χειλανθή). Αποτελούνται από 5 ενωμένα σέπαλα, 5 πέταλα, που συνήθως τα 2 σχηματίζουν το πάνω χείλος και τα 3…