Οικογένεια Ulmaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Ulmaceae περιλαμβάνει δενδρώδη φυτά με φύλλα εναλλασσόμενα και απλά. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα ή σπάνια μονογενή, μοναχικά ή σε δέσμες. Το περιάνθιο είναι χωνοειδές ή κωδωνοειδές. Η ωοθήκη είναι επιφυής, από δύο καρπόφυλλα με 1 ή 2 ανάτροπες σπερμοβλάστες. Ο καρπός είναι κάρυο που φέρει πτερύγιο ή δρύπη. Στην Ελλάδα η…