Οικογένεια Platanaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Στην οικογένεια περιλαμβάνονται δέντρα. Άνθη μονογενή. Τα αρσενικά και θηλυκά είναι πολύ όμοια μεταξύ τους, με περιάνθιο ισχυρά υπολειπόμενο, συνήθως 3-4 μέρες. Ο κάλυκας αποτελείται από 3-4(-5) σέπαλα ενωμένα ή όχι ή σπάνια λείπει. Τα αρσενικά έχουν 3-4(-7) πέταλα και 3-4(-7) στήμονες. Τα θηλυκά άνθη είναι συνήθως χωρίς πέταλα, συνήθως με 3-4 στημονώδη…

Οικογένεια Poaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Στην οικογένεια Poaceae (=Gramineae, αγρωστώδη) περιλαμβάνονται ποώδη είδη. Στα είδη της οικογένειας ο βλαστός είναι κυλινδρικός και εσωτερικά συνήθως κοίλος, με ανά διαστήματα συμπαγείς διογκώσεις, που ονομάζονται γόνατα, πάνω στα οποία βρίσκονται τα φύλλα. Τα φύλλα είναι γραμμοειδή και έχουν παράλληλες νευρώσεις και καταλήγουν στα γόνατα φέροντας κολεό. Σε εκείνο το σημείο πολλές…

Οικογένεια Primulaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Primulaceae περιλαμβάνει po;vdh φυτά. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα ή ελαφρά ζυγόμορφα, αρρενοθήλεα. Ο γενικός ανθικός τύπος είναι *Κ5Σ5Α(0+5)Γ(5). Ο καρπός είναι κάψα. Γνωστά είδη της οικογένειας αυτής, στην Ελλάδα, είναι το κυκλάμινο και η πρίμουλα. Τα είδη της οικογένειας Anagallis arvensis L. Anagallis foemina Mill. Anagallis minima (L.) E.H.L. Krause in…