Ηθμώδης μοίρα

Είδη κυττάρων Στην ηθμώδη μοίρα μια δεσμίδας του αγωγού ιστού απαντώνται (α) τα ηθμώδη στοιχεία (άρθρα ηθμοσωλήνων ή ηθμώδη κύτταρα), (β) τα συνοδά κύτταρα ή τα αλβουμινώδη κύτταρα, (γ) τα σκληρεγχυματικά (ίνες και σκληρεΐδες) και (δ) τα παρεγχυματικά κύτταρα (φλοιοπαρέγχυμα). Μεταφορικό ρόλο έχουν μόνο τα ηθμώδη στοιχεία. Οι άλλες ομάδες κυττάρων έχουν βοηθητικό ρόλο. Ηθμώδη…

Αγγειώδης μοίρα

Είδη κυττάρων Στην αγγειώδη μοίρα μιας δεσμίδας του αγωγού ιστού απαντώνται τέσσερα είδη κυττάρων. Αυτά είναι: (α) οι τραχείες ή άρθρα αγγείων (β) οι τραχεΐδες, (γ) οι σκληρεγχυματικές ίνες (ξυλικές ίνες) και δ) τα παρεγχυματικά κύτταρα (ξυλοπαρέγχυμα). Οι δύο πρώτες ομάδες (α και β) περιλαμβάνουν κύτταρα που συμμετέχουν στη μεταφορά του νερού (αγωγά κύτταρα) ενώ…

Αγωγός ιστός

Η λειτουργία του αγωγού ιστού Η ρίζα του φυτού διεισδύει στο έδαφος αναζητώντας νερό και ανόργανα ιόντα. Προσλαμβάνει το πλούσιο σε ανόργανα θρεπτικά υλικά νερό και εφοδιάζει με αυτό όλο το φυτό. Αυτό καθίσταται δυνατό επειδή υπάρχει ένας “δρόμος” μεταφοράς του νερού μέσω του οποίου το νερό θα φτάσει από τη ρίζα σε όλα τα…

Σκληρεΐδες

Χαρακτηριστικά των σκληρεΐδων Οι σκληρεΐδες είναι συνήθως κοντά κύτταρα, ισοδιαμετρικά έως και εξαιρετικά παράξενου σχήματος. Εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς που έχουν σχέση με τις μηχανικές τους ιδιότητες, δηλαδή στήριξη, προστασία κ.τ.λ. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των σκληρεΐδων είναι ότι προέρχονται από μικρά παρεγχυματικά κύτταρα που αναπτύσσονται, μετά από κάποια διέγερση, σε ολόκληρη την κυτταρική τους επιφάνεια που αποκτά…

Σκληρεγχυματικές ίνες

Χαρακτηριστικά των σκληρεγχυματικών ινών Οι σκληρεγχυματικές ίνες μπορεί εύκολα να φτάσουν σε μεγάλο μήκος. Έχουν παχιά τοιχώματα με ισχυρά αποξυλωμένη τη δευτερογενή τους πάχυνση. Στο τελικό στάδιο ανάπτυξής τους είναι νεκρά κύτταρα, δεν έχουν δηλαδή πρωτοπλάστη. Που εντοπίζονται Οι σκληρεγχυματικές ίνες μπορεί να βρεθούν σε οποιοδήποτε όργανο του φυτού, μονοκοτυλήδονου ή δικοτυλήδονου και ανάμεσα στα…

Σκληρέγχυμα

Λειτουργίες Πρόκειται για τύπο στηρικτικού ιστού με αξιόλογες μηχανικές ιδιότητες. Η στηρικτική του ικανότητα αξιοποιείται σε περιπτώσεις που το φυτό πρέπει να αντιμετωπίσει σημαντικές μηχανικές φορτίσεις. Πολλές φορές μάλιστα η μηχανική ενίσχυση που παρέχουν τα σκληρεγχυματικά κύτταρα έχει και προστατευτικό ρόλο (π.χ. στα σπέρματα). Τύποι σκληρεγχύματος Το σκληρέγχυμα διακρίνεται σε σκληρεγχυματικές ίνες και σε σκληρεΐδες.…

Κολλέγχυμα

Δομή Το κολλέγχυμα είναι ιστός με μικρή μηχανική αντοχή. Συγκροτείται από ένα είδος κυττάρων που έχουν παχιά, μη αποξυλωμένα, τοιχώματα. Οι πηκτινικές ενώσεις μάλιστα που περιέχονται στα τοιχώματα των κυττάρων αυτών αλλά και η στίλβουσα εμφάνιση των τοιχωμάτων έχουν και την ευθύνη για την ονομασία του ιστού (κόλλα + εγχέω). Τόσο η δομή των κυττάρων…

Στηρικτικός ιστός

Σκοπός στηρικτικού ιστού Ο μηχανικός ή στηρικτικός ιστός συγκροτεί, μαζί με τον αγωγό ιστό που έχει και αυτός αυξημένη μηχανική αντοχή, το μηχανικό υποστήριγμα, τον “σκελετό” των φυτών. Το είδος του μηχανικού ιστού, η ανάπτυξή του και η θέση του στο φυτικό σώμα εξαρτώνται από το είδος του φυτού (μονοετές – πολυετές ή πόα, θάμνος,…

Ασπροπόταμος (GR1440001)

Κωδικός GR1440001 Ονομασία περιοχής Natura 2000 ASPROPOTAMOS – ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Έκταση 20178.55 ha Περιοχή Θεσσαλία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου   Περιγραφή Η περιοχή GR1440001 βρίσκεται στη Θεσσαλία και περιλαμβάνει τις σημαντικότερες πηγές του Αχελώου. Η κυρίαρχη βλάστηση είναι τα δάση Abies borisii-regis (αμιγή ή μεικτά με Fagus sylvatica) και Quercus cerris. Επίσης…

Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας) (GR1440002)

Κωδικός GR1440002 Ονομασία περιοχής Natura 2000 KERKETIO OROS (KOZIAKAS) – ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑΣ) Έκταση 50636.99 ha Περιοχή Θεσσαλία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου   Σχετίζεται με την περιοχή GR1440006   Περιγραφή Η περιοχή GR1440002 βρίσκεται στη Θεσσαλία και περιλαμβάνει τις κορυφές του όρους Κόζιακα. Η βλάστηση στην περιοχή περιλαμβάνει κυρίως δάση…