Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή με Glaucium flavum (κωδ. 3250+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3250 Ονομασία Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή με Glaucium flavum – Constantly flowing Mediterranean rivers with Glaucium flavum Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3250 περιλαμβάνει κοινωνίες που εποικίζουν τις αποθέσεις χαλικιών των ποταμών της Μεσογείου με χαμηλή ροή κατά το καλοκαίρι, με σχηματισμούς του Glaucion flavi.…

Βλάστηση πηγών τύπου Ranunculion fluitantis και Callitricho-Batrachion (κωδ. 3260+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3260 Ονομασία Βλάστηση πηγών τύπου Ranunculion fluitantis και Callitricho-Batrachion – Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3260 εμφανίζεται σε κοίτες ποταμών, σε πεδιάδες έως και σε μεγαλύτερα υψόμετρα σε βουνά, με βυθισμένη ή επιπλέουσα…

Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba κατά μήκος των οχθών τους (κωδ. 3280+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3280 Ονομασία Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή του Paspalo-Agrostidion και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba κατά μήκος των οχθών τους – Constantly flowing Mediterranean rivers with Paspalo-Agrostidion species and hanging curtains of Salix and Populus alba Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου…

Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion (κωδ. 3290+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 3290 Ονομασία Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion – Intermittently flowing Mediterranean rivers of the Paspalo-Agrostidion Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 3290 περιλαμβάνει ποταμούς με περιοδική ροή με κοινωνίες της Paspalo-Agrostidion. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 3290 απαντάται σε κοίτες ποταμών, με ακανόνιστο σχήμα κατά…

Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής (κωδ. 32Β0-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 32B0- Ονομασία Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-Σιβηρικής Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο Ελληνικός τύπος οικοτόπου 32Β0 περιλαμβάνει τους πρόδρομους σχηματισμούς από ετήσια είδη σε ιλύ πλούσια σε άζωτο των ποταμών. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 32Β0 συναντάται σε ιλυώδες υπόστρωμα που σχηματίστηκε από…

Αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες (κωδ. 4060+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 4060 Ονομασία Αλπικοί και βόρειοι ερεικώνες – Alpine and Boreal heaths Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 4060 περιλαμβάνει μικρούς, χαμηλούς ή ανορθωμένοι θαμνώδεις σχηματισμούς της αλπικής και υπαλπικής ζώνης των ορέων της Ευρασίας που κυριαρχούνται από είδη των ερεικώνων. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 4060 απαντάται σε…

Ενδημικοί ορο-μεσογειακοί ερεικώνες (κωδ. 4090+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 4090 Ονομασία Ενδημικοί ορο-μεσογειακοί ερεικώνες – Endemic oro-Mediterranean heaths with gorse Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Βασικοί σχηματισμοί ακανθωδών ημίθαμνων, οι οποίοι εμφανίζονται κατά “προσκεφάλαια”, των υψηλών ορέων της μεσογειακής και της ιρανοκασπικής περιοχής. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 4090 χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία αγκαθωτών θάμνων σε σφαιρόμορφες ή προσκεφαλοειδείς αποικίες,…

Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις με Buxus sempervirens των βραχωδών κλιτύων (Berberidion p.p.) (κωδ. 5110+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5110 Ονομασία Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις με Buxus sempervirens των βραχωδών κλιτύων (Berberidion p.p.) – Stable xerothermophilous formations with Buxus sempervirens on rock slopes (Berberidion p.p.) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5110 περιλαμβάνει ξηροθερμόφιλους και ασβεστολιθικούς θαμνώνες κυριαρχούμενοι από Buxus sempervirens των λοφωδών και ορεινών περιοχών. Οικολογικές συνθήκες…

Σχηματισμοί με Juniperus communis σε ασβεστόλιθους (κωδ. 5130+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5130 Ονομασία Σχηματισμοί με Juniperus communis σε ασβεστόλιθους – Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5130 περιλαμβάνει τους σχηματισμούς με Juniperus communis από το επίπεδο των πεδιάδων μέχρι των ορέων. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 5130 απαντάται σε υπόστρωμα από…

Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (πτεριάδες) (κωδ. 5150-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5150 Ονομασία Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (πτεριάδες) Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5150 περιλαμβάνει Εκτατικές, συχνά κλειστές, φυτοκοινότητες με Pteridium aquilinum (φτέρη). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 5150 απαντάται σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα στη ζώνη της δρυός και της οξιάς, συνήθως σε υγρά…