Η «Γραμμένη Οξυά»

Κείμενο: Βασιλική Καλτσή, MSc Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Φιλόλογος, Απόφοιτη Τμήματος Δασολογίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου   Η θέση του βουνού Η Οξυά είναι βουνό που βρίσκεται στα σύνορα των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, ο οποίος περιβάλλεται από τους τεράστιους ορεινούς όγκους Βαρδούσια και Γκιώνα στα νοτιοανατολικά, Βελούχι (Τυμφρηστός) στα βόρεια και Καλιακούδα στα…

Χάρτης με τα σημαντικά δάση οξιάς της Ευρώπης

Κείμενο: Παναγιώτης Βλάχος, Απόφοιτος Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου   To δίκτυο European Beech Forest Network Το δίκτυο European Beech Forest Network Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο από επιστήμονες που ειδικεύονται στα δάση οξιάς (Fagus). Σκοπός του δικτύου είναι η ανταλλαγή απόψεων και η ενδυνάμωση των γνώσεων για τα δάση οξιάς καθώς και η παρέμβαση στα…

Δάση οξιάς

Κείμενο: Παναγιώτης Βλάχος, Απόφοιτος Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου   Δάση οξιάς στην Ελλάδα Τα δάση οξιάς (Fagus sylvatica) περιορίζονται στα βουνά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Το νοτιότερο όριο εξάπλωσης είναι το όρος Οξιά (για αυτό και η ονομασία) στη Στερεά Ελλάδα. Τύποι δασών οξιάς Διακρίνονται ανάλογα με τα φυτά του υπορόφου και τις συνθήκες…

Ζώνη οξιάς-ελάτης και ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων (Fagetalia)

Υποζώνη: Abietion cephalonicae H υπoζώνη αυτή εμφανίζεται στην Πελοπόνησσο και τη Στερεά Ελλάδα, πάνω από την παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης. Συντίθεται κυρίως από τα είδη Abies cephalonica, A. borissi-regis και Pinus nigra. Υποζώνη: Fagion moesiaceae Η υποζώνη αυτή εμφανίζεται στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πάνω από την παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης. Ο χώρος του Fagetum moesiacae αντιπροσωπεύει…

Δάση οξιάς της Luzulo-Fagetum (κωδ. 9110+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9110 Ονομασία Δάση οξιάς της Luzulo-Fagetum – Luzulo-Fagetum beech forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9110 περιλαμβάνει τα οξύφιλα δάση οξιάς της ορεινής ζώνης τα οποία εδράζονται κυρίως σε πυριτικά πετρώματα όπως γνεύσιοι μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι, γρανίτες, γρανοδιορίτες, αργιλικοί σχιστόλιθοι και ψαμμίτες. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9110…

Δάση οξιάς της Asperulo-Fagetum (κωδ. 9130+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9130 Ονομασία Δάση οξιάς της Asperulo-Fagetum – Asperulo-Fagetum beech forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9130 περιλαμβάνει δάση οξιάς τα οποία εμφανίζονται σε ελαφρώς όξινα έως σχεδόν ουδέτερα εδάφη πλούσια σε χούμο. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9130 εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε πυριτικά πετρώματα όπως γρανίτες, γρανοδιορίτες,…

Μεσευρωπαϊκά υπαλπικά δάση οξιάς με Acer και Rumex arifolius (κωδ. 9140+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9140 Ονομασία Μεσευρωπαϊκά υπαλπικά δάση οξιάς με Acer και Rumex arifolius – Medio-European subalpine beech woods with Acer and Rumex arifolius Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9140 περιλαμβάνει τα δάση οξιάς, τα οποία συνήθως συντίθενται από χαμηλά, χαμηλόκλαδα δένδρα με σφενδάμια, που απαντούν κοντά στο δασοόριο. Οικολογικές…

Μεσευρωπαϊκά ασβεστολιθικά δάση οξιάς της Cephalanthero-Fagion (κωδ. 9150+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9150 Ονομασία Μεσευρωπαϊκά ασβεστολιθικά δάση οξιάς της Cephalanthero-Fagion – Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9150 περιλαμβάνει τα δάση οξιάς σε ασβεστούχα, συχνά αβαθή εδάφη, συνήθως σε κλιτύες με ισχυρή κλίση. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9150 εμφανίζεται σε υπόστρωμα που…

Δάση (οξιάς) με Quercus frainetto (κωδ. 9280+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9280 Ονομασία Δάση (οξιάς) με Quercus frainetto – Quercus frainetto woods Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9280 περιλαμβάνει τα θερμόφιλα δάση οξιάς (Fagus sylvatica) με πολλά είδη των δρυοδασών. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9280 απαντάται σε υπερθαλάσσιο ύψος 650-1500 μ., σε όλες τις εκθέσεις, συχνότερα όμως…

Οικογένεια Fagaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Fagaceae περιλαμβάνει δενδρώδη ή θαμνώδη, φυλλοβόλα και μόνοικα φυτα. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, έμμισχα, απλά, λειόχειλα, πριονωτά ή οδοντωτά ή και λοβωτά. Τα άνθη είναι μονογενή, αφανή. Τα θηλυκά έχουν τρία καρπόφυλλα, ενώ στα αρσενικά ο αριθμός των μερών ποικίλλει. Ο καρπός είναι κάρυο, όπου ένα ή και δυο τρία μαζί…