Χάρτης με τα σημαντικά δάση οξιάς της Ευρώπης

Κείμενο: Παναγιώτης Βλάχος, Απόφοιτος Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου   To δίκτυο European Beech Forest Network Το δίκτυο European Beech Forest Network Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο από επιστήμονες που ειδικεύονται στα δάση οξιάς (Fagus). Σκοπός του δικτύου είναι η ανταλλαγή απόψεων και η ενδυνάμωση των γνώσεων για τα δάση οξιάς καθώς και η παρέμβαση στα…

Δάση οξιάς

Κείμενο: Παναγιώτης Βλάχος, Απόφοιτος Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου   Δάση οξιάς στην Ελλάδα Τα δάση οξιάς (Fagus sylvatica) περιορίζονται στα βουνά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Το νοτιότερο όριο εξάπλωσης είναι το όρος Οξιά (για αυτό και η ονομασία) στη Στερεά Ελλάδα. Τύποι δασών οξιάς Διακρίνονται ανάλογα με τα φυτά του υπορόφου και τις συνθήκες…

Ζώνη οξιάς-ελάτης και ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων (Fagetalia)

Υποζώνη: Abietion cephalonicae H υπoζώνη αυτή εμφανίζεται στην Πελοπόνησσο και τη Στερεά Ελλάδα, πάνω από την παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης. Συντίθεται κυρίως από τα είδη Abies cephalonica, A. borissi-regis και Pinus nigra. Υποζώνη: Fagion moesiaceae Η υποζώνη αυτή εμφανίζεται στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πάνω από την παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης. Ο χώρος του Fagetum moesiacae αντιπροσωπεύει…

Δάση οξιάς της Luzulo-Fagetum (κωδ. 9110+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9110 Ονομασία Δάση οξιάς της Luzulo-Fagetum – Luzulo-Fagetum beech forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9110 περιλαμβάνει τα οξύφιλα δάση οξιάς της ορεινής ζώνης τα οποία εδράζονται κυρίως σε πυριτικά πετρώματα όπως γνεύσιοι μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι, γρανίτες, γρανοδιορίτες, αργιλικοί σχιστόλιθοι και ψαμμίτες. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9110…

Δάση οξιάς της Asperulo-Fagetum (κωδ. 9130+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9130 Ονομασία Δάση οξιάς της Asperulo-Fagetum – Asperulo-Fagetum beech forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9130 περιλαμβάνει δάση οξιάς τα οποία εμφανίζονται σε ελαφρώς όξινα έως σχεδόν ουδέτερα εδάφη πλούσια σε χούμο. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9130 εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε πυριτικά πετρώματα όπως γρανίτες, γρανοδιορίτες,…

Μεσευρωπαϊκά υπαλπικά δάση οξιάς με Acer και Rumex arifolius (κωδ. 9140+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9140 Ονομασία Μεσευρωπαϊκά υπαλπικά δάση οξιάς με Acer και Rumex arifolius – Medio-European subalpine beech woods with Acer and Rumex arifolius Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9140 περιλαμβάνει τα δάση οξιάς, τα οποία συνήθως συντίθενται από χαμηλά, χαμηλόκλαδα δένδρα με σφενδάμια, που απαντούν κοντά στο δασοόριο. Οικολογικές…

Μεσευρωπαϊκά ασβεστολιθικά δάση οξιάς της Cephalanthero-Fagion (κωδ. 9150+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9150 Ονομασία Μεσευρωπαϊκά ασβεστολιθικά δάση οξιάς της Cephalanthero-Fagion – Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9150 περιλαμβάνει τα δάση οξιάς σε ασβεστούχα, συχνά αβαθή εδάφη, συνήθως σε κλιτύες με ισχυρή κλίση. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9150 εμφανίζεται σε υπόστρωμα που…

Δάση (οξιάς) με Quercus frainetto (κωδ. 9280+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9280 Ονομασία Δάση (οξιάς) με Quercus frainetto – Quercus frainetto woods Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9280 περιλαμβάνει τα θερμόφιλα δάση οξιάς (Fagus sylvatica) με πολλά είδη των δρυοδασών. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9280 απαντάται σε υπερθαλάσσιο ύψος 650-1500 μ., σε όλες τις εκθέσεις, συχνότερα όμως…

Οικογένεια Fagaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Fagaceae περιλαμβάνει δενδρώδη ή θαμνώδη, φυλλοβόλα και μόνοικα φυτα. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, έμμισχα, απλά, λειόχειλα, πριονωτά ή οδοντωτά ή και λοβωτά. Τα άνθη είναι μονογενή, αφανή. Τα θηλυκά έχουν τρία καρπόφυλλα, ενώ στα αρσενικά ο αριθμός των μερών ποικίλλει. Ο καρπός είναι κάρυο, όπου ένα ή και δυο τρία μαζί…

Fagus sylvatica

Eπιστημονική ονομασία Fagus sylvatica L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Fagales, Οικογένεια Fagaceae Κοινές ονομασίες οξιά, οξιά δασική, European beech (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλο μόνοικο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) που φτάνει σε ύψος τα 30 μ. Τα φύλλα είναι κατ’εναλλαγή, 3-14 εκ., με τριχωτό μίσχο 1,2-2 εκ., και έλασμα πλατιά ωοειδές έως ελλειψοειδές και παρυφές ελαφρά κυματιστές…