Το «τεταγμένον λήμμα» και ο «Λευκαίος»: μύθοι για τη λευκή Λεύκη

Ιερό φυτό της αρχαίας Ολυμπίας Η ασημόλευκα, όπως συνηθίζεται να λέγεται, αποτελούσε ιερό φυτό για την αρχαία Ολυμπία. Ο Παυσανίας (Ελλάδος Περιήγησις V. Ηλιακά Α, 15.3), αναφέρει ότι οι Ηλείοι, είναι συνηθισμένοι να χρησιμοποιούν για τις θυσίες στο Δία, το ξύλο της λεύκας και κανενός άλλου δένδρου. Προτιμούσαν τη λεύκα, γιατί ο θρύλος έφερε τον…

Ο μεγαλύτερος, σε βάρος, οργανισμός της γης

Κείμενο: Ιφιγένεια Βογιατζή, Φοιτήτρια Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου   Το είδος Το είδος Populus tremuloides (λεύκη τρεμουλοειδής) θεωρείται ως ένα από τα πιο κοινά είδη της Βόρειας Αμερικής. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη υπάρχει το αντίστοιχο είδος λεύκης, η Populus tremula. Ο “οργανισμός” Στη Γιούτα των Η.Π.Α., στο Fishlake National Forest, το είδος Populus tremuloides,…

Η ποικιλία της λευκής ελιάς προέρχεται από την κλωνοποίηση ενός δέντρου της Κάσου

Κείμενο: Ιωάννης Ντεγιάννης, Φοιτητής Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου   Η ποικιλία Η ποικιλία Leucocarpa, που ονομάζεται επίσης Leucolea, είναι ποικιλία ελιάς (Olea europaea) που χαρακτηρίζεται από μικρά φρούτα τα οποία, κατά την ωρίμαση έχουν λευκωπό χρώμα.     Η εξάπλωσή της Η ανάλυση του γενετικού υλικού της συγκεκριμένης ποικιλίας αποκάλυψε ότι όλα τα άτομα έχουν…

Morus alba

Επιστημονική ονομασία Morus alba L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Rosales, Οικογένεια Moraceae Κοινές ονομασίες μουριά λευκή, συκαμινιά, μουρνιά, ασπροσκαμνιά, white mulberry (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλο δέντρο (βιοτική μορφή Ρ, Φανερόφυτο) που φτάνει σε ύψος περίπου τα 15 μέτρα, με κόμη ωοειδής ως κυκλική (σφαιρική). Τα φύλλα είναι κατ’ εναλλαγή, μήκους 6-18 εκ., πλατιά ωοειδή με ασύμμετρη…

Υπερμεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης (κωδ. G91L-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου G91L Ονομασία Υπερμεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου G91L περιλαμβάνει τους σχηματισμούς της Populus tremula. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου G91L απαντάται σε υπερθαλάσσιο ύψος από 700 μ. μέχρι 1700 μ., σε διάφορες εκθέσεις, σε μηδενικές έως ισχυρές κλίσεις, σε πλαγιές,…

Οικογένεια Salicaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Salicaceae περιλαμβάνει δίοικα ή μόνοικα, φυλλοβόλα δέντρα και θάμνους. Τα φύλλα είναι κατ’εναλλαγή και σπάνια αντίθετα με παράφυλλα που συνήθως είναι εύπτωτα. Οι καρποί είναι πολυάριθμοι και φέρουν μεγάλες τρίχες, που διευκολύνουν τη μεταφορά των καρπών με τον άνεμο. Στην Ελλάδα η οικογένεια αντιπροσωπεύεται από τα γένη Populus (λεύκες) και Salix…

Abies alba

Επιστημονική ονομασία Abies alba Mill. Ταξινόμηση Κλάση Pinatae, Τάξη Pinales, Οικογένεια Pinaceae Κοινές ονομασίες λευκή ελάτη, χτενοέλατο, silver fir (Αγγλικά), abet, pinabet, sapino (Ισπανικά), abeto negro (Πορτογαλικά) Συνώνυμα Abies nobilis A. Dietr., nom. Illeg., Abies pectinata DC., nom. Illeg., Pinus pectinata Lam., Pinus picea L.   Περιγραφή Αειθαλές μόνοικο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) που φτάνει…

Salix rubens

Επιστημονική ονομασία Salix rubens Schrank. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Malpighiales, Οικογένεια Salicaceae Κοινές ονομασίες ιτιά (υβρίδιο λευκής και εύθραυστης ιτιάς), hybrid crack willow (Αγγλικά)   Πρόκειται για υβρίδιο μεταξύ των ειδών Salix alba και Salix fragilis.   Περιγραφή Φυλλοβόλο μόνοικο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο), που φτάνει σε ύψος τα 25-30 μ. Τα φύλλα είναι όπως της Salix fragilis…

Salix alba

Επιστημονική ονομασία Salix alba L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Malpighiales, Οικογένεια Salicaceae Κοινές ονομασίες λευκή ιτιά, ασημοϊτιά, ετιά, εθιά, ιδκιά, ουτιά, ασκιά, αδκιά, σιέλκι, σκλιάρος, σουγιούκ (Λήμνος), white willow (Αγγλικά)   Τα φύλλα του είδους έχουν την κάτω επιφάνεια λευκή (λόγο τριχώματος) και για αυτό ονομάζεται λευκή ιτιά.   Περιγραφή Φυλλοβόλο μόνοικο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο), που…

Populus alba

Επιστημονική ονομασία Populus alba L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Malpighiales, Οικογένεια Salicaceae Κοινές ονομασίες λευκή λεύκη, ασημολεύκα, αγριόλευκα, white poplar (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλο δίοικο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο), που φτάνει σε ύψος τα 40 μ., με φλοιό αρχικά λευκό και αργότερα με ρομβοειδής λευκωπές κηλίδες. Το είδος έχει διφυλλία (δυο είδη φύλλων). Τα φύλλα των…