Φυλλοέλικες

Τι είναι Οι φυλλοέλικες είναι κοινό χαρακτηριστικό των αναρριχώμενων φυτών. Μπορεί να αυξάνονται απεριόριστα και, καθώς αντιλαμβάνονται την επαφή τους με αντικείμενα ξένα προς το φυτικό σώμα, μπορούν να περιελίσσονται γύρω από αυτά και να στηρίζουν το φυτό. Η διαδικασία δημιουργίας του Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται. Από την πλευρά που έρχεται…

Πτεροειδώς λοβωτό

Πτεροειδώς λοβωτό (ή πτεροσχιδές) είναι το εξάρτημα (π.χ. φύλλο, άνθος) που είναι διαιρεμένο (λοβωτά) πτεροειδώς με λοβούς και κόλπους, οι οποίοι φτάνουν περίπου μέχρι την μέση της απόστασης της περιφέρειας μέχρι το κεντρικό νεύρο ή και περισσότερο, χωρίς όμως να φτάνουν στο κεντρικό νεύρο. Οι λοβοί είναι διατεταγμένοι έτσι, όπως τα φτερά.    

Σύνθετο φύλλο

Σύνθετα φύλλα είναι τα φύλλα που το έλασμά τους δεν είναι ενιαίο, αλλά διαχωρίζεται. Τα επιμέρους πεπλατυσμένα μέρη του φύλλου (τμήματα του ελάσματος) ονομάζονται φυλλάρια.    

Αντωειδή

Φύλλα ή άλλα εξαρτήματα (πέταλα, σέπαλα κ.ά.) που έχουν αντωειδή (δηλαδή αντίστροφα ωοειδή) μορφή δηλαδή με το μέγιστο πλάτος τους στο άνω μισό.      

Φυλλώδιο

Τι είναι Τα φυλλώδια είναι μεταμορφωμένα φύλλα δικοτυλήδονων φυτών που προέρχονται από την υπερβολική ανάπτυξη και διαπλάτυνση του μίσχου με αντίστοιχη μείωση του μεγέθους του φύλλου. Ρόλος Είναι φωτοσυνθετικά όργανα, με ανθεκτική δομή, λόγω του σκληρεγχύματος που περιέχουν και είναι ανάλογα με τα κλαδώδια, τις διαφοροποιήσεις εκείνες του βλαστού που μοιάζουν με φύλλα.   Άρθρα…

Φυλλοβόλα

Φυλλοβόλα αποκαλούνται τα ξυλώδη πολυετή φυτά που ρίχνουν όλο το φύλλωμά τους κατά τη διάρκεια της δυσμενούς περιόδου του έτους, δηλαδή του χειμώνα ή κατά την περίοδο της ξηρασίας.    

Φύλλο

Τα φύλλα είναι τα όργανα ελέγχου της διαπνοής. Ένα άλλο, σημαντικό μέρος του νερού, θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να υποστεί φωτόλυση και να αξιοποιηθεί για τη φωτοσύνθεση.   Η εξωτερική μορφολογία του φύλλου Μορφολογικά, στο φύλλο διακρίνονται κατά κανόνα, τη βάση με την οποία προσαρτάται στον βλαστό, τον μίσχο που μεταφέρει τον αγωγό ιστό από τον…

Παράφυλλα

Ζεύγος φυλλοειδών αποφύσεων, που βρίσκονται στη βάση του μίσχου των φύλλων. Τα παράφυλλα εμφανίζουν ποικιλομορφία μεταξύ των ειδών και μπορούν να μεταμορφωθούν σε αγκάθια, αδένες, λέπια ή τρίχες.