Μίσχος

Που βρίσκεται Ο μίσχος είναι ο “ενδιάμεσος” μεταξύ βλαστού και φύλλου. Δομή Είναι ουσιαστικά ο φορέας της ηθμαγγειώδους δεσμίδας που, καθώς κινείται στον βλαστό, κάμπτεται και στρέφεται προς το εξωτερικό του, προκειμένου, μέσω του μίσχου, να μπει στο φύλλο και να το τροφοδοτήσει. Η ηθμαγγειώδης δεσμίδα, μέσα στον μίσχο, κινείται προς το φύλλο με την…

Μασχάλη

Μασχάλη είναι η γωνία που σχηματίζει ένα οποιοδήποτε εξάρτημα (π.χ. το φύλλο) με τον κεντρικό άξονα στον οποίο στηρίζεται και από τον οποίο φύεται (π.χ. τον βλαστό).    

Ελλειψοειδές

Το εξάρτημα (π.χ. φύλλο, πέταλο) που έχει το σχήμα της έλλειψης, δηλαδή έχει μεγαλύτερο πλάτος στο κέντρο και σταδιακά έχει μικρότερο πλάτος προς τα δυο άκρα.    

Γραμμοειδές

Γραμμοειδής είναι μια δομή (συνήθως φύλλα) που μοιάζει με γραμμή, δηλαδή το μήκος είναι πολλαπλάσιο του πλάτους και είναι μακρύ και στενό και οι πλευρές του είναι λιγότερο ή περισσότερο παράλληλες.