Τα είδη καρυδιάς στον κόσμο

Κείμενο: Αθανασία Φιλιππίδου, Φοιτήτρια Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου   Τα είδη Αν και ο ακριβής αριθμός των ειδών καρυδιάς δεν είναι γνωστός έχουν περιγραφεί περί τα 50 είδη και προελεύσεις καρυδιάς σε όλο τον κόσμο. Τα περισσότερα είδη του γένους Juglans, είναι δασικά δέντρα, χρήσιμα και για παραγωγή καρπών και για παραγωγή πολύτιμου ξύλου. Αρκετά…

Κέντρο εξάπλωσης ειδών

Κείμενο: Αιμιλία Λεμπέση, MSc Δασολογίας, Απόφοιτος Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου   Τι είναι Κέντρο εξάπλωσης ενός taxon (οικογένεια, γένος, είδος κλπ.) είναι η γεωγραφική περιοχή στην οποία εμφανίζεται η μεγαλύτερη ποικιλότητα του taxon (π.χ. για ένα γένος να έχει τα περισσότερα είδη και τα περισσότερα ενδημικά είδη). Στην Ελλάδα Η Ελλάδα αποτελεί και κέντρο εξάπλωσης πολλών γενών…

Υποατλαντικό είδος

Υποατλαντικά είναι οι ταξινομικές μονάδες (κυρίως είδη) που το κέντρο βάρους της γεωγραφικής τους εξάπλωσης βρίσκεται στη ζώνη των εύκρατων δασών της Ευρασίας. Αυτά τα είδη δεν εμφανίζουν τόσο στενή σύνδεση με τις ακτές του ατλαντικού ωκεανού, όπως τα ατλαντικά είδη, αλλά δεν απαντώνται τόσο προς το εσωτερικό τμήμα της Ευρασίας όπως άλλα ευρασιατικά είδη…

Παραευξείνιο είδος

Έτσι χαρακτηρίζονται οι ταξινομικές μονάδες (κυρίως είδη) που το κέντρο βάρους της γεωγραφικής τους εξάπλωσης βρίσκεται στη ζώνη των εύκρατων δασών και σε περιοχές κοντά στα παράλια του Εύξεινου Πόντου (Μαύρη θάλασσα), ενώ πολλές φορές η εξάπλωσή τους διευρύνεται στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχουν θεωρηθεί ως υποκατηγορία των ευρασιατικών αλλά και των υπομεσογειακών ειδών.  …

Μεσογειακό είδος

Έτσι χαρακτηρίζονται οι ταξινομικές μονάδες (κυρίως είδη) που το κέντρο βάρους της γεωγραφικής τους εξάπλωσης βρίσκεται στη ζώνη των αείφυλλων σκληρόφυλλων της μεσογειακής περιοχής. α μεσογειακά είδη μπορούν να διακριθούν στα ανατολικο-μεσογειακά (omed) και στα δυτικομεσογειακά (wmed). Τα ενδημικά της Ελλάδας (hell), τα βαλκανικά (balc) τα υποβαλκανικά (subalc) ενδημικά εντάσσονται στα μεσογειακά είδη. Τα υποβαλκανικά ενδημικά…

Ευρασιατικό είδος

Χαρακτηρίζονται οι ταξινομικές μονάδες (κυρίως είδη) που το κέντρο βάρους της γεωγραφικής τους εξάπλωσης βρίσκεται στη ζώνη των εύκρατων δασών της Ευρασίας (φυλλοβόλων δασών οξιάς ή και δρυός και άλλων πλατύφυλλων (και λιγότερων κωνοφόρων) στην Κ. Ευρώπη, αλλά και στην Α. Ασία, Κ. Ρωσία και στην ΒΑ Αμερική).      

Ενδημικό

  Η προέλευση Ο De Candolle (1820) χρησιμοποιεί πρώτη φορά τον όρο «ενδημικός» για φυτά με περιορισμένη εξάπλωση, γνωστά από μία και μόνο περιοχή. Νωρίτερα, ο Δαρβίνος είχε μελετήσει την έννοια του ενδημισμού χωρίς να χρησιμοποιήσει τον όρο. 21 αιώνες νωρίτερα, ο Θεόφραστος χρησιμοποίησε την Ελληνική λέξη ‘”ίδιον”: “…το δε δίκταμνον ίδιον της Κρήτης”. Επίσης…

Βόρειο είδος

Έτσι χαρακτηρίζονται οι ταξινομικές μονάδες (κυρίως είδη) που το κέντρο βάρους της γεωγραφικής τους εξάπλωσης βρίσκεται στη ζώνη των ψυχρόβιων δασών κωνοφόρων (και της σημύδας).