Τα είδη καρυδιάς στον κόσμο

Τα είδη Αν και ο ακριβής αριθμός των ειδών καρυδιάς δεν είναι γνωστός έχουν περιγραφεί περί τα 50 είδη και προελεύσεις καρυδιάς σε όλο τον κόσμο. Τα περισσότερα είδη του γένους Juglans, είναι δασικά δέντρα, χρήσιμα και για παραγωγή καρπών και για παραγωγή πολύτιμου ξύλου. Αρκετά είδη έχουν περιορισμένη περιοχή φυσικής εξάπλωσης και πολλά είδη…