Το μουσικό δάσος από μπαμπού

Κείμενο: Ρενάτα Χατζοπούλου, Απόφοιτος Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου   Το δάσος To δάσος από μπαμπού βρίσκεται στην περιοχή Sagana, στο Kyoto της Ιαπωνίας. Δημιουργήθηκε τον 14ο αιώνα από ένα μοναχό για την αυτοκρατορική οικογένεια της Ιαπωνίας. Το δάσος καταλαμβάνει έκταση 16 τετραγωνικών χιλιομέτρων και αποτελεί παγκόσμιο μνημείο κληρονομιάς. Κινδυνεύει από τους πολυάριθμους επισκέπτες που συχνά βανδαλίζουν…

Παννωνικά δάση δρυός με Quercus cerris ή/και Quercus petraea (κωδ. 91Μ0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 91M0 Ονομασία Παννωνικά δάση δρυός με Quercus cerris ή/και Quercus petraea – Pannonian-Balkanic turkey oak- sessile oak forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 91Μ0 περιλαμβάνει δρυοδάση, κυριαρχούμενα από τα είδη Quercus frainetto, Quercus petraea, Quercus cerris. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 91Μ0 εμφανίζεται σχεδόν σε όλη την…

Δάση λευκής ελάτης (κωδ. 91ΒΑ+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 91BA Ονομασία Δάση λευκής ελάτης – Moesian silver fir forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 91ΒΑ περιλαμβάνει αμιγή δάση λευκής ελάτης (Abies alba) ή μεικτά με οξιά (Fagus sylvatica), ερυθρελάτη (Picea excelsa), δασική πέυκη (Pinus sylvestris) ή και μαύρη πεύκη (Pinus nigra). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου…

Ελληνικά δάση σημύδας (κωδ. G91K-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου G91K Ονομασία Ελληνικά δάση σημύδας Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου G91K περιλαμβάνει τους νότιους προφυλακές της σημύδας (Betula pendula) στην Ελλάδα. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου G91K απαντάται σε υπερθαλάσσιο ύψος 900-1430 μ., σε πλαγιές διαφορετικού προσανατολισμού, σε κλίσεις μέχρι 55% και σε εδάφη…

Δάση με Quercus trojana (κωδ. 9250+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9250 Ονομασία Δάση με Quercus trojana – Quercus trojana woods Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9250 περιλαμβάνει υπερ-Μεσογειακά και σε ορισμένες περιπτώσεις μεσο-Μεσογειακά δάση στα οποία κυριαρχεί η ημι-φυλλοβόλος δρυς Quercus trojana. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9250 απαντάται σε ποικίλα πετρώματα που μπορεί να είναι ασβεστόλιθος,…

Δάση καστανιάς (κωδ. 9260+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9260 Ονομασία Δάση καστανιάς – Castanea sativa woods Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9260 περιλαμβάνει υπερ-Μεσογειακά και υπο-Μεσογειακά δάση που κυριαρχεί η Castanea sativa, και παλαιές φυτεύσεις με ημιφυσική παρεδαφιαία βλάστηση. Οικολογικές συνθήκες Τα δάση, που περιλαμβάνει ο τύπος οικοτόπου 9260, άλλοτε εμφανίζονται με τη μορφή παλαιών…

Δάση (οξιάς) με Quercus frainetto (κωδ. 9280+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9280 Ονομασία Δάση (οξιάς) με Quercus frainetto – Quercus frainetto woods Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9280 περιλαμβάνει τα θερμόφιλα δάση οξιάς (Fagus sylvatica) με πολλά είδη των δρυοδασών. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9280 απαντάται σε υπερθαλάσσιο ύψος 650-1500 μ., σε όλες τις εκθέσεις, συχνότερα όμως…

Κυπαρισσοδάση (Acero-Cupression) (κωδ. 9290+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9290 Ονομασία Κυπαρισσοδάση (Acero-Cupression) – Cupressus forests (Acero-Cupression) Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9290 περιλαμβάνει ορεινά που κυριαρχούνται από το Cupressus sempervirens. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9290 αποτελεί χαρακτηριστικό τύπο βλάστησης της Α. Μεσογείου και στην Ελλάδα (και σε ολόκληρη την Ευρώπη) τα φυσικά δάση περιορίζονται…

Θερμόφιλα δρυοδάση (κωδ. 924Α-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 924A Ονομασία Θερμόφιλα δρυοδάση Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 924A περιλαμβάνει δάση των ειδών Quercus pubescens subsp. pubescens, Carpinus orientalis, Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia. Αυτός ο τύπος οικοτόπου αντικαταστάθηκ σχεδόν εξολοκλήρου από τον τύπο οικοτόπου 91Μ0.   Γενική βιβλιογραφία Ντάφης Σ., Παπαστεργιάδου Ε., Λαζαρίδου…

Δάση δρυός του Αιγαίου με Quercus brachyphylla (κωδ. 9310+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9310 Ονομασία Δάση δρυός του Αιγαίου με Quercus brachyphylla – Aegean Quercus brachyphylla forests Καθεστώς  Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9310 περιλαμβάνει τα δάση της Quercus pubescens στο νότιο Αιγαίο. Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 9310 εμφανίζεται σε ποικίλες εκθέσεις κυρίως βορειοδυτικές, δυτικές σε λίγες θέσεις. Εντοπίζονται…