Ανατολική Κέα (GR4220011)

Κωδικός GR4220011 Ονομασία περιοχής Natura 2000 ANATOLIKI KEA – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΑ Έκταση 7151.73 ha Περιοχή Κυκλάδες Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Κυκλάδων   Περιγραφή Η περιοχή GR4220011 βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Κέεας (Τζιάς). Στην περιοχή κυριαρχούν δάση Quercus ithaburensis subsp. macrolepis, που στον υπόροφό της εμφανίζονται φρύγανα (Sarcopoterium spinosum, Centaurea spinosa).     Τύποι οικοτόπων…

Axil (Axial)

The point of the upper angle formed between the axis of a stem and any part (usually a leaf) arising from it – Το σημείο που σχηματίζεται μεταξύ του βλαστού και του οργάνου (συνήθως φύλλο) που φύεται στον βλαστό    

Βόρεια Αμοργός και Κίναρος, Λεβιθά, Μαύρα, Γλάρος και θαλάσσια ζώνη (GR4220012)

Κωδικός GR4220012 Ονομασία περιοχής Natura 2000 VOREIA AMORGOS KAI KINAROS, LEVITHA, MAVRA, GLAROS KAI THALASSIA ZONI – ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΑΡΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ, ΜΑΥΡΑ, ΓΛΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ Έκταση 6026.57 ha Περιοχή Κυκλάδες Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Κυκλάδων   Σχετίζεται με την περιοχή GR4220021   Περιγραφή Η περιοχή GR4220012 βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Αμοργού και…