Δρύπη

Η δρύπη είναι σαρκώδης, αδιάρρηκτος καρπός με ένα ή περισσότερα σπέρματα. Το περικάρπιο αποτελείται από λεπτό δερματώδες εξωκάρπιο, παχύ δερματώδες μεσοκάρπιο και ξυλώδες ενδοκάρπιο.        

Δισαμάριο

Δισαμάριο είναι ο καρπός των σφενδαμιών (Aceraceae). Αποτελείται από δυο πτερυγιοφόρα κάρυα (κολλημένα μεταξύ τους) που πολλές φορές μοιάζουν με το σαμάρι του αλόγου.      

Διαρρηκτός καρπός

Τι είναι ο διάρρηκτος καρπός Διάρρηκτος καρπός είναι ο καρπός που διαρρηγνύεται (ανήγει), ενώ είναι ακόμα προσαρτημένος στο φυτό, για να ελευθερώσει τα σπέρματα. Αποτελείται από ένα ή περισσότερα καρπόφυλλα και διαρρηγνύεται για να ελευθερώσει τα συνήθως πολλά σπέρματα. Κατηγορίες διάρρηκτων καρπών Οι πιο συνηθισμένοι διάρρηκτοι καρποί είναι: (α) Καρποί από ένα καρπόφυλλο (θύλακος, χέδρωπας). (β) Καρποί από…

Αδιάρρηκτος καρπός

  Τι είναι ο αδιάρρηκτος καρπός Αδιάρρηκτος καρπός είναι ο καρπός που αποτελείται από ένα ή περισσότερα καρπόφυλλα και δεν διαρρηγνύεται για να ελευθερώσει τα σπέρματα, αλλά αποπίπτει (πέφτει) ολόκληρος κατά την ωρίμανση. Κατηγορίες αδιάρρηκτων καρπών Οι αδιάρρηκτοι καρποί είναι μάλλον οι πιο κοινοί καρποί στη φύση, από τους οποίους οι πιο συνηθισμένοι είναι: (α)…