Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba (κωδ. 92Α0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 92A0 Ονομασία Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba (κωδ. 92Α0+) – Salix alba and Populus alba galleries Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου «Στοές με Salix alba και Populus alba» (Salix alba and Populus alba galleries) (κωδικός 92Α0) περιλαμβάνει παραποτάμια δάση-στοές, στα οποία κυριαρχούν είδη ιτιάς και λεύκας. Δεν περιλαμβάνει άλλους τύπους παρόχθιων…

Οικογένεια Salicaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Salicaceae περιλαμβάνει δίοικα ή μόνοικα, φυλλοβόλα δέντρα και θάμνους. Τα φύλλα είναι κατ’εναλλαγή και σπάνια αντίθετα με παράφυλλα που συνήθως είναι εύπτωτα. Οι καρποί είναι πολυάριθμοι και φέρουν μεγάλες τρίχες, που διευκολύνουν τη μεταφορά των καρπών με τον άνεμο. Στην Ελλάδα η οικογένεια αντιπροσωπεύεται από τα γένη Populus (λεύκες) και Salix…

Salix fragilis

Επιστημονική ονομασία Salix fragilis L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Malpighiales, Οικογένεια Salicaceae Κοινές ονομασίες ιτιά εύθραυστη, crack willow (Αγγλικά)   Το όνομά της «εύθραυστη» το πήρε από τα εύθραυστα κλαδιά της, σε αντίθεση με τις άλλες ιτιές, των οποίων τα κλαδιά είναι συνήθως ευλύγιστα.   Περιγραφή Φυλλοβόλο μόνοικο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο), που φτάνει σε ύψος τα 25…

Salix rubens

Επιστημονική ονομασία Salix rubens Schrank. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Malpighiales, Οικογένεια Salicaceae Κοινές ονομασίες ιτιά (υβρίδιο λευκής και εύθραυστης ιτιάς), hybrid crack willow (Αγγλικά)   Πρόκειται για υβρίδιο μεταξύ των ειδών Salix alba και Salix fragilis.   Περιγραφή Φυλλοβόλο μόνοικο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο), που φτάνει σε ύψος τα 25-30 μ. Τα φύλλα είναι όπως της Salix fragilis…

Salix alba

Επιστημονική ονομασία Salix alba L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Malpighiales, Οικογένεια Salicaceae Κοινές ονομασίες λευκή ιτιά, ασημοϊτιά, ετιά, εθιά, ιδκιά, ουτιά, ασκιά, αδκιά, σιέλκι, σκλιάρος, σουγιούκ (Λήμνος), white willow (Αγγλικά)   Τα φύλλα του είδους έχουν την κάτω επιφάνεια λευκή (λόγο τριχώματος) και για αυτό ονομάζεται λευκή ιτιά.   Περιγραφή Φυλλοβόλο μόνοικο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο), που…

Salix triandra

Επιστημονική ονομασία Salix triandra L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Malpighiales, Οικογένεια Salicaceae Κοινές ονομασίες ιτιά αμυγδαλόφυλλη, αμυγδαλοϊτιά, almond willow (Αγγλικά) Συνώνυμα Salix amygdalina L.   Περιγραφή Φυλλοβόλο μόνοικο μικρό δέντρο ή θάμνος (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο), που φτάνει σε ύψος τα 10 μ. Τα φύλλα είναι κατ’εναλλαγή, μήκους 2,5-10 εκ., με μίσχο έως 2,5 εκ. και έλασμα επίμηκες,…

Salix cinerea

Επιστημονική ονομασία Salix cinerea L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Malpighiales, Οικογένεια Salicaceae Κοινές ονομασίες σταχτιά ιτιά, σταχτοϊτιά, common sallow (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλος μόνοικος θάμνος (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο), που φτάνει σε ύψος τα 6 μ. Τα νεαρά κλαδιά φέρουν πυκνό σταχτί τρίχωμα και κάτω από το φλοιό, στο ξύλο φέρει μακριές αυλακώσεις (πιο εμφανές στα 3…

Salix caprea

Επιστημονική ονομασία Salix caprea L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Malpighiales, Οικογένεια Salicaceae Κοινές ονομασίες αίγιος ιτιά, γιδοϊτια, goat willow, great sallow (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλος μόνοικος θάμνος ή μικρό δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο), που φτάνει σε ύψος τα 12 μ. Τα νεαρά κλαδιά φέρουν πυκνό σταχτί τρίχωμα. Τα φύλλα είναι κατ’εναλλαγή, μήκους 5-12 εκ., με μίσχο…

Salix pedicellata

Επιστημονική ονομασία Salix pedicellata Desf. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Malpighiales, Οικογένεια Salicaceae Κοινές ονομασίες ποδισκοφόρος ιτιά   Περιγραφή Φυλλοβόλος μόνοικος θάμνος ή μικρό δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο), που φτάνει σε ύψος τα 10 μ. Τα νεαρά κλαδιά φέρουν πυκνό σταχτί τρίχωμα. Τα φύλλα είναι κατ’εναλλαγή, μήκους 3-12 εκ., με μίσχο σχεδόν γυμνό και έλασμα λογχοειδές έως…

Salix appendiculata

Επιστημονική ονομασία Salix appendiculata Vill. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Malpighiales, Οικογένεια Salicaceae Κοινές ονομασίες ιτιά, mountain pasture willow (Αγγλικά) Συνώνυμα Salix grandifolia Ser.   Περιγραφή Φυλλοβόλος μόνοικος θάμνος ή μικρό δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο), που φτάνει σε ύψος τα 6 μ. Τα νεαρά κλαδιά φέρουν πυκνό σταχτί τρίχωμα και κάτω από το φλοιό, στο ξύλο, φέρει…