Ο δρυοκολάπτης που αποθηκεύει εκατοντάδες βαλανίδια κάθε χρόνο

Κείμενο: Φώτω Κονσόλα, MSc Περιβάλλοντος, Απόφοιτος Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου   Οι βαλανιδο-δρυοκολάπτες Οι δρυοκολάπτες αυτοί ζούνε στη δυτική ακτή και τη νοτιοδυτική Βόρεια Αμερική. Η κύρια τροφή τους είναι τα έντομα, όπως όλοι οι δρυοκολάπτες. Ζούνε σε περιβάλλον που ο χειμώνας δεν είναι πάντα “βαρύς”, αλλά έχουν μάθει να αποθηκεύουν τροφή για τις δύσκολες…

Θερμόφιλα δρυοδάση (κωδ. 924Α-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 924A Ονομασία Θερμόφιλα δρυοδάση Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 924A περιλαμβάνει δάση των ειδών Quercus pubescens subsp. pubescens, Carpinus orientalis, Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia. Αυτός ο τύπος οικοτόπου αντικαταστάθηκ σχεδόν εξολοκλήρου από τον τύπο οικοτόπου 91Μ0.   Γενική βιβλιογραφία Ντάφης Σ., Παπαστεργιάδου Ε., Λαζαρίδου…

Οικογένεια Fagaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Fagaceae περιλαμβάνει δενδρώδη ή θαμνώδη, φυλλοβόλα και μόνοικα φυτα. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, έμμισχα, απλά, λειόχειλα, πριονωτά ή οδοντωτά ή και λοβωτά. Τα άνθη είναι μονογενή, αφανή. Τα θηλυκά έχουν τρία καρπόφυλλα, ενώ στα αρσενικά ο αριθμός των μερών ποικίλλει. Ο καρπός είναι κάρυο, όπου ένα ή και δυο τρία μαζί…

Quercus aucheri

Eπιστημονική ονομασία Quercus aucheri Jaub & Spach. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Fagales, Οικογένεια Fagaceae   Περιγραφή Αειθαλές μόνοικο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) που φτάνει σε ύψος τα 20 μ. Τα φύλλα είναι κατ’εναλλαγή, δερματώδη, 1-2,5 εκ., με μίσχο έως 0,6 εκ., και έλασμα ωοειδές με πυκνό τρίχωμα και παρυφές ακανθωτά πριονωτές. Καρπός κυπελλοφόρο κάρυο (βαλανίδι) με…

Quercus trojana

Eπιστημονική ονομασία Quercus trojana Webb Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Fagales, Οικογένεια Fagaceae   Περιγραφή Φυλλοβόλο ή ημιφυλλοβόλο μόνοικο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) που φτάνει σε ύψος τα 15 μ. Τα φύλλα είναι κατ’εναλλαγή, σχεδόν δερματώδη, 4-12 εκ., με μίσχο έως 1 εκ., έλασμα επιμήκες λογχοειδές, με άνω επιφάνεια γυμνή και παρυφές πριονωτές (με τα νεύρα να…

Quercus robur

Eπιστημονική ονομασία Quercus robur L., στην Ελλάδα υπάρχει μόνο το υποείδος Quercus robur subsp. pedunculiflora (K. Koch) Menitsky Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Fagales, Οικογένεια Fagaceae Κοινές ονομασίες χνοώδης ποδισκοφόρος δρυς, ροτσόκι, ρουπάκι, δέντρος, common oak (Αγγλικά) Συνώνυμα Quercus pedunculiflora K. Koch   Τα είδη δρυός (Quercus pubescens, Q. frainetto, Q. petraea, Q. cerris, Q. robur) έχουν τόση…

Quercus infectoria

Eπιστημονική ονομασία Quercus infectoria G. Olivier Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Fagales, Οικογένεια Fagaceae Κοινές ονομασίες βαφική δρυς, κηκιδοβαλανιδιά, Luzitania oak (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλο ή ημιφυλλοβόλο μόνοικο μικρό δέντρο ή θάμνος (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) που φτάνει σε ύψος τα 8 μ. Οι κλαδίσκοι είναι γυμνοί και οι οφθαλμοί έχουν λέπια βλεφαριδωτά. Τα φύλλα είναι κατ’εναλλαγή, σχεδόν…