Ο μανδραγόρας: μύθοι – μυστικισμός – μαγεία

Κείμενο: Γεωργία Νέτσικα, Απόφοιτος Τμήματος Δασολογίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών   Ο μανδραγόρας Ο Μανδραγόρας ο φαρμακευτικός (Mandragora officinarum) είναι είδος που απαντάται στην Α. Θεσσαλία, Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Ευδοκιμεί σε ασβεστούχα σκληρά εδάφη ημιορεινών περιοχών. Άλλα ονόματα του είναι μαντραγόρας, μαντραγούδα, καλάνθρωπος, σκαλάνθρωπος, αρκάνθρωπος, μαντραούλιας, πεθαμός, ελεούσα. Οι…