Ο μανδραγόρας: μύθοι – μυστικισμός – μαγεία

Ο μανδραγόρας Ο Μανδραγόρας ο φαρμακευτικός (Mandragora officinarum) είναι είδος που απαντάται στην Α. Θεσσαλία, Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Ευδοκιμεί σε ασβεστούχα σκληρά εδάφη ημιορεινών περιοχών. Άλλα ονόματα του είναι μαντραγόρας, μαντραγούδα, καλάνθρωπος, σκαλάνθρωπος, αρκάνθρωπος, μαντραούλιας, πεθαμός, ελεούσα. Οι αρχαίοι Έλληνες το ονόμαζαν «μήλο του έρωτα», οι Άραβες «μήλο του διαβόλου»,…