Πολλαπλασιασμός και εξημέρωση αυτοφυών σπάνιων-απειλούμενων ενδημικών φυτών της Ελλάδας

H διατήρηση των σπάνιων και απειλούμενων ενδημικών ειδών της ελληνικής χλωρίδας είναι το αποτέλεσμα της απώλειας της βιοποικιλότητας λόγω κλιματικής αλλαγής και ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η διαδικασία της εξημέρωσης των αυτοφυών ειδών γίνεται σε Βοτανικούς Κήπους και Τράπεζες Διατήρησης Γενετικού Υλικού. Η συμβολή του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων (ΒΒΚΚ) στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη…