Το φυτό της νίκης στην Αρχαία Ελλάδα και στη Ρώμη

Τα φυτά και οι αγώνες Μετά την έκβαση του αγώνα ο νικητής αποκτά μια διαφορετική σχέση τόσο με τον κοινωνικό του περίγυρο όσο και με της θεούς, οι οποίοι τον προστάτευσαν και τον ευνόησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η μετάβαση στη νέα αυτή κατάσταση σημαδεύεται και ενισχύεται από ένα πλήθος τελετουργικών και συμβολικών πράξεων,…