Ο ιερός βασιλικός από την Ινδία και την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Ποιος είναι ο βασιλικός Ο κοινός βασιλικός (Ocimum basilicum) εξαπλώνεται από την Ινδία μέχρι το Ιράκ, και θεωρείται ότι έφτασε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ονομασία του οφείλεται στη μεγάλη σημασία που του αποδίδουν πολλοί λαοί και θρησκείες. Το είδος έχει χρησιμοποιηθεί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα για…