Οφθαλμός

Τι είναι Ένα βασικό μορφολογικό χαρακτηριστικό στον βλαστό των πολυετών φυτών είναι τα διαμορφωμένα αρχέφυτρα που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του και προστατεύονται – κατά τη διάρκεια της δυσμενούς περιόδου τους έτους κατά την οποία βρίσκονται σε λήθαργο – από ειδικά, μεταμορφωμένα φύλλα, τα κατάφυλλα ή λέπια. Τα προστατευμένα αυτά αρχέφυτρα ονομάζονται οφθαλμοί (μάτια). Ένας…

Οξύληκτο

Οξύληκτο είναι ένα εξάρτημα (π.χ. φύλλο, πέταλο) όταν η κορυφή του είναι οξεία (δηλαδή οι δυο πλευρές που τη σχηματίζουν, δημιουργούν γωνία μικρότερη από 90°).    

Οδοντωτό

Οδοντωτό ονομάζεται το εξάρτημα (π.χ. φύλλο, πέταλα) που φέρει οδόντωση στο περίγραμμα (παρυφή) ή στην επιφάνεια.   Παρυφές Φύλλων Οδοντωτές – votaniki.gr by Vasilis Triantafyllou on Sketchfab    

Νήμα

Νήμα είναι το μέρος του στήμονα που φέρει στην κορυφή του τον ανθήρα. Πολλές φορές συγχέεται με το νηματοειδές, που αναφέρεται σε σχήμα οποιουδήποτε εξαρτήματος που έχει τη μορφή κλωστής.