Σομφό ξύλο

Τι είναι Σε αντιδιαστολή με το εγκάρδιο ξύλο υπάρχει το σομφό ξύλο. Πρόκειται για το ξύλο που βρίσκεται στους εξωτερικούς, άρα νεότερους ετήσιους δακτυλίους. Το ξύλο αυτό είτε είναι σε λειτουργία είτε μόλις προ ολίγου χρόνου έχει σταματήσει τη δραστηριότητά του. Χρήσεις Πρόκειται για ξύλο μαλακό, με ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για έπιπλα, κουφώματα…

Βλαστός

Τι είναι Το υπέργειο, συνήθως επίμηκες και κυλινδρικό, έντονα διακλαδιζόμενο στα πολυετή φυτά, όργανό τους, ονομάζεται βλαστός. Ο βλαστός φέρει τα φύλλα, τα άνθη και τους καρπούς και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της βιομάζας του φυτού. Έχει την ευθύνη για την μεταφορά του νερού και των ανόργανων θρεπτικών υλικών από τη ρίζα προς τα φύλλα…

Κλαδώδια

Τι είναι Τα κλαδώδια είναι μεταμόρφωση του βλαστού με σκοπό τη φωτοσύνθεση. Είναι πολύ κοινή στα κακτώδη φυτά. Ο βλαστός υπόκειται σε τόσο έντονη διαπλάτυνση ώστε να μοιάζει σχεδόν με φύλλο. Δομή Η διάταξη των ηθμαγγειωδών δεσμίδων μέσα σε αυτόν τον μεταμορφωμένο βλαστό είναι περιφερειακή κάτι που επιβεβαιώνει την προέλευσή του. Ενδιαφέρον έχει η παρατήρηση…

Φυλλοκλάδια

Τι είναι Τα φυλλοκλάδια είναι βλαστοί που η όψη τους και μόνο, παραπέμπει σε φύλλο. Πρόκειται για σχηματισμούς που εξυπηρετούν τη φωτοσύνθεση. Η περίπτωση της λαγομηλιάς Ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή της λαγομηλιάς (Ruscus spp.) που στο κέντρο σχεδόν κάθε φυλλοκλάδιου εμφανίζεται ένα μικρό φύλλο από τη μασχάλη του οποίου αναπτύσσονται τα άνθη και, στη συνέχεια,…

Βλαστόκεντρα

Τι είναι Πρόκειται για μεταμορφωμένους πλάγιους κλάδους που έχουν περιορισμένη ανάπτυξη (μικρό συνήθως μήκος) και περιέχουν άφθονες σκληρεγχυματικές ίνες για αυτό είναι και εξαιρετικά σκληροί. Δομή Η δομή ενός βλαστόκεντρου, παραπέμπει στην ανατομία του βλαστού ενώ η θέση που το βλαστόκεντρο εμφανίζεται, δηλαδή στη μασχάλη ενός φύλλου, αφού προκύπτει από μασχαλιαίο οφθαλμό, συνηγορεί επίσης στην…

Βολβοί

Τι είναι Είναι υπόγειοι, ογκώδεις, αποταμιευτικοί και φυλλοφόροι βλαστοί με έντονη διαφοροποίηση. Η αποταμίευση βέβαια δεν γίνεται από το στέλεχος του υποβαθμισμένου βλαστικού άξονα αλλά από τα μεταμορφωμένα φύλλα (χιτώνες) που τον περιβάλλουν. Αυτά εκφύονται από τη βάση του μικρού βλαστού, διατάσσονται γύρω του σε πυκνούς, συγκεντρικούς δακτυλίους και συγκροτούν το κύριο σώμα του βολβού.…

Ριζώματα

Τι είναι Πρόκειται για υπόγειους βλαστούς που αναπτύσσονται οριζόντια, μέσα στο έδαφος, σε μικρό βάθος από την επιφάνεια. Στο κάτω μέρος τους σχηματίζονται πολυάριθμες επιγενείς ρίζες ενώ στα γόνατά τους αναπτύσσονται φυλλοφόροι οφθαλμοί από τους οποίους ξεκινούν πολυάριθμα, λεπτά, λεπιοειδή φύλλα. Σε αρκετά φυτά, τα ριζώματα είναι ογκώδεις αποταμιευτικοί σχηματισμοί (π.χ. στους κρίνους – Lilium)…

Γόνατα

Τα γόνατα είναι διογκώσεις, κατά μήκος του βλαστού, σε κανονικά μάλλον διαστήματα. Στις θέσεις των διογκώσεων αυτών εκφύονται τα φύλλα και μερικές φορές άνθη. Το τμήμα εκείνο του βλαστού που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο διαδοχικά γόνατα, ονομάζεται μεσογονάτιο διάστημα.     Άρθρα – Πληροφορίες Καράταγλης Στ. Σ. & Κωνσταντίνου Μ.Κ. 2002. Βοτανική, Μορφολογία-Ανατομία. Εκδόσεις Χάρις.…