Τα ιερά δέντρα του Game of Thrones

Περιγραφή Τα δέντρα γέιργουντ (weirwood) μοιάζουν με το είδος της λευκής πεύκης (Pinus strobus) της Βόρειας Αμερικής που χαρακτηρίζεται από κορμό μεγάλης διαμέτρου και λευκό φλοιό. Σε αντίθεση όμως με τη λευκή πεύκη, τα δέντρα αυτά είναι φυλλοβόλα και έχουν έντονα κόκκινα φύλλα και με το σχήμα των φύλλων τους να παραπέμπουν σε κάποιο είδος…

Acer negundo

Επιστημονική ονομασία Acer negundo L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Sapindales, Οικογένεια Sapindaceae Κοινές ονομασίες σφενδάμι, box elder, boxelder maple, ash-leaved maple, maple ash, ashleaf maple (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλο δέντρο (βιοτική μορφή Ρ, Φανερόφυτο) που φτάνει σε ύψος περίπου τα 20 μέτρα, με κόμη θολωτή. Τα φύλλα είναι σταυρωτά αντίθετα, σύνθετα πτερωτά περιττόληκτα, με 3 ή 5…

Acer platanoides

Eπιστημονική ονομασία Acer platanoides L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Sapindales, Οικογένεια Sapindaceae Κοινές ονομασίες σφενδάμι πλατανοειδές, αγριοπλάτανος, νεροπλάτανος, κούμανι, Norway maple (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) ύψους μέχρι 25 μ.. Φύλλα σταυρωτά αντίθετα, με μίσχο έως 20 εκ., έλασμα μήκους 6-13 εκ., παλαμοσχιδές με 5 λοβούς που είναι έντονα οξύληκτοι (και τα…

Acer campestre

Επιστημονική ονομασία Acer campestre L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Sapindales, Οικογένεια Sapindaceae Κοινές ονομασίες σφενδάμι πεδινό, εγλενός, σφεντάμι, κλινότριχος, κρέκεζος, κρέμεζος, σφεντάμνι, field maple, common maple (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλο δέντρο ή θάμνος (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) ύψους μέχρι 15 μ. Φύλλα αντίθετα, μήκους 1,5-8 εκ., με μίσχο έως 6 εκ., έλασμα με καρδιοειδή βάση,…

Acer tataricum

Επιστημονική ονομασία Acer tataricum L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Sapindales, Οικογένεια Sapindaceae Κοινές ονομασίες σφενδάμι τατάρικο, tartarian maple (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλος θάμνος ή δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) ύψους μέχρι 10 μ. Φύλλα αντίθετα, μήκους 4-10 εκ., με μίσχο έως 5,5 εκ., έλασμα πλατιά έως επιμήκως ωοειδές, οξύληκτο, καρδιοειδή βάση και παρυφές ακανόνιστα ελαφρά λοβωτές και…

Acer pseudoplatanus

Επιστημονική ονομασία Acer pseudoplatanus L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Sapindales, Οικογένεια Sapindaceae Κοινές ονομασίες σφενδάμι ψευδοπλάτανος, αγριοπλάτανος, sycamore (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) ύψους μέχρι 30 μ. Φύλλα αντίθετα, μήκους 8-14 εκ., με μίσχο έως 15 εκ., έλασμα με καρδιοειδή βάση, παλαμοσχιδές με 5-7 λοβούς οξύληκτοι και παρυφές αδρά πριονωτές. Άνθη αρρενοθήλεα,…

Acer heldreichii

Επιστημονική ονομασία Acer heldreichii Orph. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Sapindales, Οικογένεια Sapindaceae Κοινές ονομασίες σφενδάμι του Χέλδραϊχ, αγριοπλάτανος, Greek maple (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) ύψους μέχρι 25 μ. Φύλλα αντίθετα, μήκους 5-12 εκ., με έλασμα παλαμοσχιδές με 5-7 οξύληκτους λοβούς, που είναι αραιά οδοντωτοί, με το μεσαίο λοβό αμβλύ με κόλπους που…

Acer opalus

Επιστημονική ονομασία Acer opalus Mill. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Sapindales, Οικογένεια Sapindaceae Κοινές ονομασίες σφενδάμι αμβλυ, ξεροπλάτανος, αγριοπλάτανος, πατωφλιά, πετροφιλιά, Italian maple (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) ύψους μέχρι 15 μ. Φύλλα αντίθετα, μήκους 5-12 εκ., έλασμα με βάση καρδιοειδή, παλαμοσχιδές με 3-5 αμβλύς λοβούς, που είναι αραιά οδοντωτοί με αβαθείς κόλπους.…

Acer hyrcanum

Επιστημονική ονομασία Acer hyrcanum Fisch & C.A. Mey. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Sapindales, Οικογένεια Sapindaceae Κοινές ονομασίες σφενδάμι υρκάνιο, Balkan maple (Αγγλικά) Συνώνυμο Acer opalus subsp. hyrcanum (Fisch. & C.A. Mey.) E. Murray   Περιγραφή Φυλλοβόλο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) ύψους μέχρι 20 μ. Φύλλα αντίθετα, μήκους 3-9 εκ., μίσχος έως και 10 εκ.,…

Acer monspessulanum

Επιστημονική ονομασία Acer monspessulanum L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Sapindales, Οικογένεια Sapindaceae Κοινές ονομασίες σφενδάμι του Μονπελιέ, σφοντάμι, Montpellier maple (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλο μικρό δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) ύψους μέχρι 12 μ. Φύλλα αντίθετα, μήκους 1-6 εκ., μίσχος έως και 10 εκ., έλασμα με 3 λοβούς λειόχειλους. Άνθη αρρενοθήλεα, που φύονται ανά 5…