Πεύκο Άδωνης: το πιο ηλικιωμένο δέντρο στην Ευρώπη

Κείμενο: Χρήστος Ράμμος, Απόφοιτος Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου   Το δέντρο Ο «Άδωνης» είναι λευκόδερμη πεύκη (Pinus heldreichii) που βρίσκεται στην Πίνδο, αλλά οι επιστήμονες δεν έχουν δώσει ακριβές συντεταγμένες για να το προστατεύσουν. Η ηλικία του είναι ακριβώς 1078 ετών. Η εξερεύνηση Οι αποστολές κατά τις οποίες ανακαλύφθηκε το δέντρο οργανώθηκαν από το Navarino…

Ορομεσογειακά δάση πεύκης, μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce) (κωδ. 95Α0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 95A0 Ονομασία Ορομεσογειακά δάση πεύκης, μεγάλων υψομέτρων (Pinus heldreichii ή Pinus peuce) – High oro-Mediterranean pine forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 95A0 περιλαμβάνει τα δάση των ενδημικών ψυχρόβιων κωνοφόρων, στα Βαλκάνια και στη νότια Ιταλία, Pinus heldreichii (ρόμπολο ή λευκόδερμη πεύκη) και Pinus peuce (πενταβέλονη ή βαλκανική πεύκη).…

Pinus heldreichii

Επιστημονική ονομασία Pinus heldreichii H. Christ. Ταξινόμηση Κλάση Pinatae, Τάξη Pinales, Οικογένεια Pinaceae Κοινές ονομασίες λευκόδερμη πεύκη, ρόμπολο, Bosnian pine, whitebark pine, Heldreich pine (Αγγλικά), Cocha Koxa (Ρώσικα) Συνώνυμα Pinus leucodermis Antoine   Περιγραφή Αειθαλές μόνοικο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) που φτάνει σε ύψος τα 30 μ. Κόμη ωοειδής-κωνική. Φλοιός αρχικά γκρίζος και αργότερα σχηματίζει μικρά ρομβοειδή λέπια. Οφθαλμοί χωρίς ρητίνη. Βελόνες ανά δυο…