Οικογένεια Ranunculaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια περιλαμβάνει κυρίως πολυετή φυτά με φύλλα κατ’ εναλλαγή, διαιρεμένα, χωρίς παράφυλλα. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα, λαμπερού χρώματος, με πολυάριθμους στήμονες και χωριστόκαρπο γυναίκειο από πολλά ως πολυάριθμα καρπόφυλλα που φέρονται πάνω σε ανυψωμένο ανθικό άξονα. Τα καρπόφυλλα φέρουν πολλές σπερμοβλάστες στις δυο πλευρές της κοιλιακής ραφής ή μια στο κέντρο της…

Οικογένεια Saxifragaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Saxifragaceae περιλαμβάνει κυρίως πολυετή ποώδη φυτά, μερικές φορές παχύφυτα. Τα άνθη είναι συνήθως αρρενοθήλεα και ακτινόμορφα. Η ωοθήκη είναι δίχωρη, με δύο καρπόφυλλα. Ο καρπός είναι κάψα. Στην Ελλάδα η οικογένεια αντιπροσωπεύεται από 2 γένη, και μερικά από τα είδη της χρησιμοποιούνται ως καλλωπιστικά.   Τα είδη της οικογένειας Chrysosplenium alternifolium…

Γένος

Γένος είναι μονοφυλετική ομάδα ειδών, μια ταξινομική μονάδα (taxon) που είναι σε βαθμίδα ανάμεσα στο είδος και στην οικογένεια.