Κούμαρα: τα περίεργα, εύγευστα φρούτα του δάσους

Το είδος Η κουμαριά (Arbutus unedo) είναι ένα από τα κοινά «άγρια» φρούτα της Ελληνικής υπαίθρου. Άλλες κοινές ονομασίες είναι λαγομηλιά, κουραμιά και καρομηλιά. Οι καρποί της, τα κούμαρα, είναι σφαιρικά με τραχεία επιφάνεια και χρώμα κίτρινο όταν είναι άγουροι και έντονο κόκκινο όταν ωριμάσουν. Τα κούμαρα Τα κούμαρα τρώγονται, και έχουν πολύ ευχάριστη γεύση…

Οικογένεια Ericaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Ericaceae περιλαμβάνει θαμνώδη και αειθαλή φυτά. Τα φύλλα είναι δερματώδη, μερικές φορές λεπιοειδή ή βελονοειδή. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα ή ελαφρά ζυγόμορφα, αρρενοθήλεα, 4-5μερή. Τα σέπαλα είναι ελεύθερα ή ενωμένα και τα πέταλα είναι συνήθως ενωμένα. Οι στήμονες είναι συνήθως διπλάσιοι των πετάλων και το γυναίκειο αποτελείται από 5 καρπόφυλλα. Ο…

Arbutus andrachne

Eπιστημονική ονομασία Arbutus andrachne L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Ericales, Οικογένεια Ericaceae Κοινές ονομασίες γλιστροκουμαριά, αγριοκουμαριά, κουκουμάτσι, μπαμπουκλιά, μπλετσαρία, μπλετσοκουμαριά, αντρακλιά (Λέσβος), Greek strawberry tree (Αγγλικά)   Περιγραφή Αειθαλές θάμνος ή χαμηλό δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) ύψους μέχρι 12 μ. Βλαστός λείος κοκκινόχρωμος. Φύλλα κατ’εναλλαγή, με μίσχο 1,5-3 εκ., δερματώδη, με έλασμα 5-10 εκ.,…

Arbutus unedo

Eπιστημονική ονομασία Arbutus unedo L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Ericales, Οικογένεια Ericaceae Κοινές ονομασίες κουμαριά, καρομηλιά, μαμαίκουλα, strawberry tree, cane apple, cain apple (Αγγλικά)   Περιγραφή Αειθαλές θάμνος ή χαμηλό δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) ύψους μέχρι 12 μ. Φύλλα κατ’εναλλαγή, με μίσχο έως 1 εκ., δερματώδη, με έλασμα 5-10 εκ., επιμήκη λογχοειδή έως ελλειψοειδή…