Αδιάρρηκτος καρπός

  Τι είναι ο αδιάρρηκτος καρπός Αδιάρρηκτος καρπός είναι ο καρπός που αποτελείται από ένα ή περισσότερα καρπόφυλλα και δεν διαρρηγνύεται για να ελευθερώσει τα σπέρματα, αλλά αποπίπτει (πέφτει) ολόκληρος κατά την ωρίμανση. Κατηγορίες αδιάρρηκτων καρπών Οι αδιάρρηκτοι καρποί είναι μάλλον οι πιο κοινοί καρποί στη φύση, από τους οποίους οι πιο συνηθισμένοι είναι: (α)…