Αποταμιευτικό παρέγχυμα

Λειτουργία Στο αποταμιευτικό παρέγχυμα τα κύτταρα εξυπηρετούν στην αποταμίευση υλικών. Είναι κοινό σε αποταμιευτικά όργανα, όπως π.χ. σε κονδύλους ή βολβούς, σε περιοχές του βλαστού αλλά και σε σπέρματα. Η αποταμίευση Η αποταμίευση, στα κύτταρα του παρεγχύματος αυτού, μπορεί να γίνεται με δύο τρόπους. Ο συνηθέστερος είναι να προωθούνται τα αποταμιεύματα μέσα στο αποταμιευτικό κύτταρο.…