Λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonion oceanicae) (κωδ. 1120*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 1120 Ονομασία Λιβάδια ποσειδωνίας – Posidonia beds (Posidonion oceanicae). Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Τα λιβάδια του θαλάσσιου αγγειόσπερμου Posidonia oceanica είναι χαρακτηριστικά της υποπαραλιακής ζώνης της Μεσογείου, σε βάθος που κυμαίνεται από μερικές δεκάδες εκ. μέχρι και 30-40 μέτρα. Αναπτύσσονται σε μαλακό υπόστρωμα και μπορούν να αντιπαρέρχονται σε σχετικά…