Βιοποικιλότητα: Επανεύρεση δεκαεπτά ευρωπαϊκών φυτικών ειδών που θεωρούνταν εξαφανισμένα

Διεθνής ερευνητική ομάδα αποκαθιστά την κατάσταση διατήρησης 17 φυτικών ειδών που πιστεύαμε ότι έχουν εξαφανισθεί από την Ευρώπη για πολλές δεκαετίες μετά την ταξινομική αναθεώρηση και επαλήθευση της επανεύρεσής τους στη φύση ή της παρουσίας τους σε ex situ συλλογές. Καθίσταται έτσι δυνατή η εφαρμογή προγραμμάτων διατήρησης για πολλά από αυτά τα είδη, τα οποία…