Δημόσια διαβούλευση για 8 Σχέδια Δράσης Ειδών και Tύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος

Ξεκίνησε η διαβούλευση για τη θεσμοθέτηση οκτώ (8) Σχεδίων Δράσης για την προστασία και διατήρηση των ειδών και τύπων οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος. Τα σχέδια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης καταρτίστηκαν βάσει των μελετών που εκπονήθηκαν και παραλήφθησαν από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις…