Γνωμικά του “απήγανου”

Τα γνωμικά Στην Ελλάδα είναι γνωστό πως τα παλαιότερα χρόνια χρησιμοποιούσαν κάποια γνωμικά για να περιγράφουν τις καταστάσεις που βίωναν είτε τις μυθοπλασίες που άκουγαν. Οι φράσεις αυτές δεν είναι τυχαίες αλλά βασιζόντουσαν όλες (οι τουλάχιστον οι περισσότερες) σε εμπειρικές γνώσεις που είχαν. Δοξασίες και φράσεις για τον απήγανο Συγκεκριμένα, για τον απήγανο υπάρχουν μερικές…