Γνωμικά του “απήγανου”

Κείμενο: Μελπωμένη Μόσχου, Απόφοιτος Τμήματος Δασολογίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών   Τα γνωμικά Στην Ελλάδα είναι γνωστό πως τα παλαιότερα χρόνια χρησιμοποιούσαν κάποια γνωμικά για να περιγράφουν τις καταστάσεις που βίωναν είτε τις μυθοπλασίες που άκουγαν. Οι φράσεις αυτές δεν είναι τυχαίες αλλά βασιζόντουσαν όλες (οι τουλάχιστον οι περισσότερες) σε εμπειρικές γνώσεις που είχαν.…