Παγκόσμια Ημέρα Δασών 2020: «Δάση και βιοποικιλότητα» στη χρονιά του κορωνοϊού

Κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου με απόφαση του ΟΗΕ γιορτάζουμε τα δάση και όλες αυτές τις θαυμάσιες λειτουργίες που επιτελούν. Οι γιορτή έχει συχνά πανηγύρια, εκδρομές, περιπάτους, αναδασώσεις και ό,τι άλλο σκεφτούν τα υπουργεία και οι αρμόδιοι φορείς. Αυτό είναι και θεμιτό και χρήσιμο. Αφιερώνουμε λίγο από το χρόνο μας σε αυτό τον πολύτιμο πόρο…