Σηψιρριζία σε δασικά είδη

Τα είδη και οι προσβολές Οι μύκητες του γένους Armillaria ανήκουν στους βασιδιοµύκητες. Η ινώδης σηψιρριζία προκαλείται από τον μύκητα. Ως περισσότερο θερμόβιο είδος, η Armillaria mellea, είναι κοινή στα δάση της νότιας και κεντρικής Ελλάδας, όπου όμως απαντάται ακόμα και σε πολύ μεγάλα υψόμετρα. Ο μύκητας είναι το επικρατέστερο είδος σε δάση κεφαλληνιακής ελάτης.…