Το φαρμακευτικό “νυχάκι”

Το είδος Το νυχάκι είναι σχετικά κοινό και διάσπαρτο στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αποτελεί είδος μελιλώτου (Melitotus officinalis, μελιλώτος ο φαρμακευτικός) και η κοινή του ονομασία στα αγγλικά είναι Common melilot, στα γαλλικά Melilot officinal και στα γερμανικά Honigklee. Φαρμακευτικές ιδιότητες Το νυχάκι είναι μαλακτικό, αρωματικό, σπασμολυτικό, αντιθρομβωτικό και διουρητικό. Συνιστάται, επίσης, κατά των αερίων και…