Εφαρμογή για την αναγνώριση φυτών με φωτογραφίες

Το πρόβλημα και η εφαρμογή για τα κινητά Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι υπάρχουν πάνω από 400.000 ανθοφόρα είδη στον κόσμο. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 6.600 είδη και υποείδη. Επομένως είναι μάλλον αδύνατο να μάθεις όλα τα είδη, αλλά υπάρχουν κλείδες για την αναγνώριση των περισσοτέρων. Η εφαρμογή PlantNet αναγνωρίζει φυτά με φωτογραφίες. Η…