“Έφαγε τον αγλέουρα”: έκφραση για ένα δηλητηριώδες είδος

Τι ακριβώς είναι ο αγλέουρας Η γνωστή φράση που χρησιμοποιείται για κάποιον που έφαγε υπερβολικά «έφαγε τον αγλέουρα», βασίζεται στο γεγονός ότι ο αγλέουρας είναι υπερβολικά πικρός (και δηλητηριώδης) και δινόταν σαν γιατρειά στους τρελούς. Έτσι, η ανώτατη υπερβολή στο φαγητό είναι να φας ακόμα και τον αγλέουρα. Ετυμολογία Ο αγλέουρας (συναντάται και ως «αγλέορας»,…