Συνδυάζοντας το ξύλο και τις μύτες του ξιφία, τέχνη από την Κάλυμνο

Ο Μηνάς Μακαρούνας Ο Μηνάς Μακαρούνας γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 1979. Είναι αλιέας και έχει καταγωγή από την Κάλυμνο. Είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη στην οποία έχει μεγάλη αδυναμία. Διαμένει στην πατρίδα του, από όπου ξεκίνησε να ταξιδεύει σε ηλικία μόλις 13 ετών μαζί με τον αδερφό του Νίκο. Τα αλιευτικά ταξίδια τον…

Πως διαφέρουν τα λιβάδια, οι βοσκότοποι και οι λειμώνες

Λιβάδι και βοσκότοπος Πολύ συχνά οι έννοιες λιβάδι και βοσκότοπος συγχέονται. Αυτό δικαιολογείται σε μεγάλο βαθμό, καθόσον γίνεται εύκολα κατανοητό από την εμπειρία ότι η κύρια χρήση των λιβαδιών είναι η κτηνοτροφική, δηλ. η χρήση του τμήματος της πρωτογενούς παραγωγής των λιβαδιών (βοσκήσιμη ύλη) από τα αγροτικά ζώα διαμέσου της βόσκησης. Όμως, ενώ η λέξη…

Λιβάδια και οικοσυστημικές υπηρεσίες

Οικοσυστημικές υπηρεσίες Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες διακρίνονται 4 κατηγορίες, οι υποστηρικτικές, οι υπηρεσίες παροχής, οι ρυθμιστικές και οι πολιτιστικές, με τις πρώτες να αποτελούν τη βάση για τις άλλες τρεις. Τα λιβάδια εκπληρώνουν στο σύνολό τους αυτές τις υπηρεσίες. Υποστηρικτικές υπηρσίες Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχουν τα λιβάδια αναφέρονται στη συμβολή στην ανακύκλωση και ανακατανομή των…

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών λιβαδιών

Κυριαρχούν πολλά φυσικά χαρακτηριστικά Το σύνολο σχεδόν των λιβαδιών της χώρας μας, αποτελούν ημιφυσικές ή φυσικές εκτάσεις (δηλ. εκτάσεις που η βλάστηση έχει ρυθμιστεί μέχρι σε κάποιο βαθμό από τον άνθρωπο). Ακόμα όμως και στις ημιφυσικές εκτάσεις, η ανθρώπινη επέμβαση περιορίζεται κατά βάση στη ρύθμιση της χρήσης της βιομάζας μέσω της οργάνωσης μίας οικολογικής διεργασίας,…

Μορφές εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα

Μορφές εκμεταλλεύσεων Οι κύριες μορφές εκμεταλλεύσεων, με βάση τον τρόπο διαχείρισης, που έχουν διαμορφωθεί και λειτουργούν σήμερα σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα είναι τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα. Βοοειδή Διακρίνονται δύο μορφές εκμεταλλεύσεων, η σταβλισμένη και η ελεύθερη βόσκηση. Στη σταβλισμένη μορφή τα ζώα διαβιούν μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους στάβλους όπου διατρέφονται με συγκομιζόμενες τροφές…

Μορφογένεση λιβαδικών φυτών

Λιβαδικά φυτά Τα λιβαδικά οικοσυστήματα αποτελούν τμήμα των φυσικών (ή ημιφυσικών) οικοσυστημάτων, και ως εκ τούτου η ακριβής και απόλυτη περιγραφή τους δεν είναι δυνατή. Η διαφοροποίηση των λιβαδικών οικοσυ-στημάτων, έναντι των άλλων φυσικών οικοσυστημάτων, έγκειται κυρίως στη φυσιογνωμία της βλάστησής τους, ιδίως στην κυριαρχία της κάλυψης του εδάφους από χαμηλής ανάπτυξης ποώδη φυτά. Έτσι…