Το τίλιο, το φλαμούρι και η φιλύρα

Τα είδη Οι αυτοφυής φλαμουριές (ή και φιλύρες) στην Ελλάδα, ανήκουν σε τέσσερα διαφορετικά είδη: Tilia tomentosa, T. cordata, T. rubra και T. platyphyllos, από τις οποίες η πιο κοινή είναι η Tilia tomentosa. H εποχή άνθισης είναι ο Μάιος-Ιούνιος, και είναι η εποχή που συλλέγονται τα άνθη που χρησιμοποιούνται για το γνωστό ρόφημα “τίλιο”…

Annulus

A row of specialized, thick walled cells along one side of a fern sporangium which aids in the dispersal of spores – Μια εξειδικευμένη δομή με λεπτά κύτταρα στην άκρη των σποριαγγείων (στα πτεριδόφυτα) που βοηθάει στη διασπορά των σπόρων    

Anthela

An inflorescence with lateral flowering branches exceeding the main axis – Ταξιανθία στην οποία οι ανώτεροι ανθοφόροι κλάδοι είναι μεγαλύτεροι από τον κεντρικό άξονα