Μασχάλη

Μασχάλη είναι η γωνία που σχηματίζει ένα οποιοδήποτε εξάρτημα (π.χ. το φύλλο) με τον κεντρικό άξονα στον οποίο στηρίζεται και από τον οποίο φύεται (π.χ. τον βλαστό).    

Λεπίδια

Λεπίδια είναι τα βράκτια (φύλλα) στη βάση κάθε ανθίδιου των αγρωστωδών (οικογένεια Gramineae). Είναι ζεύγος βρακτίων και συνήθως δεν έχουν την ίδια μορφή, διευκολύνοντας την αναγνώριση γενών και ειδών της οικογένειας.